« Oze 13:3 Księga Ozeasza 13:4 Oze 13:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A Jam Pan, Bóg twój, z ziemie Egipskiéj: a Boga oprócz mnie nie będziesz znał, i zbawiciela niemasz oprócz mnie.
2.GDAŃSKA.1881Gdyżem Ja jest Pan, Bóg twój, od wyjścia z ziemi Egipskiej; a Boga oprócz mnie nie poznałeś, i niemasz zbawiciela oprócz mnie.
3.GDAŃSKA.2017Ale ja jestem PAN, twój Bóg, od wyjścia z ziemi Egiptu, a nie będziesz znał innego Boga oprócz mnie. I nie ma innego zbawiciela oprócz mnie.
4.CYLKOWA Jam Wiekuisty, Bóg twój, od ziemi Micraim, a Boga prócz Mnie nie powinieneś był poznać, bo niemasz zbawcy oprócz Mnie.
5.MICHALSKILecz Ja jestem Jahwe, Bóg Twój, od ziemi egipskiej; a Boga, oprócz mnie, znać nie masz, po za mną nie masz Zbawiciela!
6.TYSIĄCL.WYD5A to Ja jestem Pan, Bóg twój, od ziemi egipskiej, innego Boga poza Mną nie znasz, nie ma prócz Mnie wybawcy.
7.BRYTYJKABo Ja, Pan, jestem twoim Bogiem od wyjścia z ziemi egipskiej, a Boga oprócz mnie nie powinieneś znać i poza mną nie ma zbawiciela.
8.POZNAŃSKAAle Ja, Jahwe, jestem twym Bogiem już od [wyjścia z] ziemi egipskiej; nie będziesz znał innego Boga prócz mnie, innego Zbawcy poza mną.
9.WARSZ.PRASKAJa zaś jestem Panem i Bogiem twoim od czasu niewoli egipskiej. Żadnego oprócz Mnie boga nigdy znał nie będziesz, bo nikt oprócz Mnie nie uratuje cię nigdy.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ja jestem WIEKUISTY, twój Bóg od ziemi Micraim; nie powinieneś uznawać boga oprócz Mnie, gdyż oprócz Mnie nie ma zbawcy.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITA Ja, PAN, jestem twoim Bogiem od czasów ziemi egipskiej, Boga poza Mną znać nie miałeś, bo oprócz Mnie nie ma Wybawcy!
12.TOR.PRZ.Ale ja jestem Jhwh, twój Bóg, od twego wyjścia z ziemi Egiptu. I nie miałeś znać innych bogów poza mną. Nie ma Zbawiciela oprócz mnie.