« Oze 13:4 Księga Ozeasza 13:5 Oze 13:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jam cię znał na puszczy w ziemi pustéj.
2.GDAŃSKA.1881Jam cię poznał na puszczy w ziemi bardzo suchej.
3.GDAŃSKA.2017Ja cię poznałem na pustyni, w ziemi bardzo suchej.
4.CYLKOWZajmowałem się tobą na pustyni, na ziemi spiekłej.
5.MICHALSKIJam ciebie żywił na pustyni, na ziemi spieczonej, jak na pastwisku!
6.TYSIĄCL.WYD5Ja poznałem cię na pustyni, w kraju posuchy.
7.BRYTYJKAJa cię pasłem na pustyni, w kraju spiekoty.
8.POZNAŃSKAPoznałem cię na pustyni, w krainie suszy.
9.WARSZ.PRASKANa pastwiska cię wiodłem nawet na pustkowiu, i w krainie zionącej upałem.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zajmowałem się tobą na pustyni, na spieczonej ziemi;
11.EIB.BIBLIA.2016.LITJa pasłem cię na pustyni, w ziemi nieustannej suszy.
12.TOR.PRZ.Ja cię poznałem na pustyni, w ziemi ciągłej suszy.