« Oze 13:5 Księga Ozeasza 13:6 Oze 13:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Według pastwisk swoich napełnili się i najedli się i podnieśli serce swoje i zapomnieli mię.
2.GDAŃSKA.1881Dobremi pastwiskami swemi nasyceni są; ale gdy się nasycili, podniosło się serce ich; przetoż mię zapomnieli.
3.GDAŃSKA.2017Byli nasyceni dobrymi pastwiskami, ale gdy się nasycili, ich serce się wywyższyło; dlatego zapomnieli o mnie.
4.CYLKOWGdy się jednak podpaśli i nasycili, przesycili się, i uniosło się serce ich, a przeto zapomnieli o Mnie.
5.MICHALSKIGdy się do syta najedli, serce ich się uniosło, przeto też zapomnieli o mnie!
6.TYSIĄCL.WYD5Kiedy ich pasłem, byli nasyceni; nasycili się, a serce ich uniosło się pychą i o Mnie zapomnieli.
7.BRYTYJKALecz gdy sobie znaleźli pastwiska, nasycili się; a gdy się nasycili, ich serce urosło w dumę, dlatego o mnie zapomnieli.
8.POZNAŃSKAKiedy się troszczyłem o pokarm dla nich, najedli się do sytości; najedli się - i wzbili się w pychę, dlatego zapomnieli o mnie.
9.WARSZ.PRASKAKiedy byli na pastwisku, nie odczuwali głodu, a kiedy się najedli do syta, w serce ich pycha wstąpiła i o Mnie zapomnieli.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.kiedy się jednak podpaśli i nasycili – przesycili się, uniosło się ich serce, i dlatego o Mnie zapomnieli.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz gdy znaleźli się na swoim pastwisku, nasycili się; a gdy byli syci, ich serce wpadło w pychę - i dlatego o Mnie zapomnieli.
12.TOR.PRZ.Jakie były ich pastwiska, tak się nasycili, a gdy się nasycycili – urosło ich serce; dlatego zapomnieli o mnie.