« Oze 13:7 Księga Ozeasza 13:8 Oze 13:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Zabiegnę im jako niedźwiedzica, gdy zabiorą dzieci, i roztargam wnętrza wątroby ich, a pożrę je tam jako lew, bestya polna roztarga je.
2.GDAŃSKA.1881Zabierzę im jako niedźwiedż osierociały, a roztargam zawarcie serca ich, i pożrę ich tam jako lew, jako zwierz dziki szarpając ich.
3.GDAŃSKA.2017Napadnę na nich jak niedźwiedzica, której zabrano młode, rozerwę powłokę ich serca i pożrę ich tam jak lew, dziki zwierz ich rozszarpie.
4.CYLKOWNapadnę ich jako niedźwiedzica osierocona, i rozerwę oponę ich serca - tak, pożrę ich tam jako lwica, zwierz dziki rozszarpie ich.
5.MICHALSKIrzucę się na nich jak niedźwiedź, z dzieci obrany, i rozedrę wnętrze ich serca! Tam pożrę ich jak lwica. Zwierz polny rozrywać ich będzie.
6.TYSIĄCL.WYD5Rzuciłem się na nich jak niedźwiedzica, co straciła młode, rozerwałem powłoki ich serc, tam ciała ich pożarłem jak lew; dziki zwierz je porozrywał.
7.BRYTYJKANapadnę na nich jak niedźwiedzica, której wzięto młode, i rozedrę w piersi ich serce. Pożrę ich tam jak lwica; rozszarpie ich dziki zwierz.
8.POZNAŃSKArzucę się na nich jak niedźwiedzica, której zabrano młode, i rozerwę im piersi. Niech ich tam potem pożrą psy, niech ich rozszarpią dzikie zwierzęta.
9.WARSZ.PRASKAPowalam ich na ziemię tak jak niedźwiedzica, której małe odebrano. Rozszarpuję im piersi i serce. Ciała ich psy pożerają, dzikie zwierzęta rozrywają na strzępy.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Napadnę ich niczym osierocona niedźwiedzica i rozerwę powłokę ich serca; tak, pożrę ich tam jak lwica; rozszarpie ich dziki zwierz.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITnapadnę na nich jak niedźwiedzica, której zabrano młode, i rozerwę im piersi nad sercem - pożrę ich tam jak lwica, rozszarpię jak dziki zwierz.
12.TOR.PRZ.Spotkam ich jak niedźwiedzica, której zabrano młode, rozerwę powłokę ich serca i pożrę ich tam, jak lew – polny zwierz ich rozszarpie.