« Oze 14:8 Księga Ozeasza 14:9 Joe 1:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(14:10) Kto mądry, a zrozumie to? rozumny, a pozna to? bo proste drogi Pańskie, a sprawiedliwi będą niemi chodzili, a przestępce poupadają na nich.
2.GDAŃSKA.1881Kto mądry, niech to zrozumie, a kto roztropny, niech to pozna; bo drogi Pańskie są proste, a sprawiedliwi po nich chodzić będą, ale przestępcy na nich upadną.
3.GDAŃSKA.2017Kto mądry, niech to zrozumie, a kto roztropny, niech to pozna. Drogi PANA bowiem proste; sprawiedliwi po nich będą chodzić, ale przestępcy na nich upadną.
4.CYLKOW(14:10) Kto mądry zrozumie to, kto roztropny pozna, że proste są drogi Wiekuistego; sprawiedliwi kroczą niemi, a tylko odstępcy upadają na nich.
5.MICHALSKI(14:10) Któż jest mędrcem, iżby to zrozumiał, rozumnym, iżby o tem wiedział? Bo proste są słowa Jahwe; sprawiedliwie według nich postępują, a grzesznicy o nie się potykają!
6.TYSIĄCL.WYD5(14:10) Któż jest tak mądry, aby to pojął, i tak rozumny, aby to rozważył? Bo drogi Pańskie są proste; kroczą nimi sprawiedliwi, lecz potykają się na nich grzesznicy.
7.BRYTYJKAKto mądry, niech to zrozumie, kto rozumny, niech to pozna; gdyż drogi Pana są proste, sprawiedliwi nimi chodzą, lecz bezbożni na nich upadają.
8.POZNAŃSKA(14:10) Mądry rozważy te słowa, a roztropny to uzna, bo drogi Jahwe są proste; chodzą nimi sprawiedliwi, a bezbożni na nich upadają.
9.WARSZ.PRASKA(14:10) Niech mądry zechce te słowa zrozumieć, niech się zastanowi nad nimi rozsądny: Proste są bowiem drogi Pańskie i sprawiedliwi kroczą nimi śmiało, a grzesznicy upadają na nich.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(14:10) Kto mądry – ten to zrozumie; kto roztropny – ten pozna, że drogi WIEKUISTEGO są proste. Kroczą nimi sprawiedliwi, zaś odstępcy na nich upadną.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITKto mądry, niech to zrozumie, kto rozumny, niech pozna; gdyż drogi PANA są proste - i chodzą nimi sprawiedliwi, a niegodziwi upadają na nich.
12.TOR.PRZ.Kto mądry, niech to zrozumie, mający zrozumienie – niech to pozna, że drogi Jhwh są proste; sprawiedliwi po nich będą chodzić, ale buntownicy na nich się potkną.