« Oze 2:9 Księga Ozeasza 2:10 Oze 2:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A teraz odkryję głupstwo jéj przed oczyma miłośników jéj, a mąż nie wydrze jéj z ręki mojéj.
2.GDAŃSKA.1881A teraz odkryję sprosność jej przed oczyma miłośników jej, a nikt jej nie wyrwie z ręki mojej.
3.GDAŃSKA.2017A teraz odkryję jej bezwstydność na oczach jej kochanków i nikt jej nie wyrwie z mojej ręki.
4.CYLKOW(2:12) A tak odkryję hańbę jej przed oczyma zalotników jej, a nikt jej nie wybawi z rąk Moich!
5.MICHALSKI(2:12) A teraz odsłonię jej sromotę - w oczach jej kochanków i nikt jej z ręki mojej nie wyrwie!
6.TYSIĄCL.WYD5Teraz obnażę ją przed oczami kochanków, i nikt jej nie wyrwie Mi z ręki.
7.BRYTYJKA(2:12) A teraz obnażę ją na oczach jej kochanków i nikt jej nie wyrwie z mojej ręki.
8.POZNAŃSKAPo czym odkryję jej sromotę na oczach jej kochanków, a nikt nie zdoła jej uwolnić z mojej ręki.
9.WARSZ.PRASKAObnażę ją całą przed jej kochankami, i nikt już nie zdoła jej z rąk mych uwolnić.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(2:12) Tak odkryję jej hańbę, przed oczyma jej zalotników, i nikt jej nie wybawi z Moich rąk.
11.EIB.BIBLIA.2016.LIT(2:12) Na oczach jej kochanków już wkrótce obnażę jej rozpustę - i nikt nie wyrwie jej z mojej ręki.