« Oze 2:20 Księga Ozeasza 2:21 Oze 2:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I będzie dnia onego, wysłucham, mówi Pan, wysłucham niebios, a one wysłuchają ziemię.
2.GDAŃSKA.1881Dnia onego wysłucham, mówi Pan, wysłucham, mówi, niebiosa, a one wusłuchają ziemię;
3.GDAŃSKA.2017W tym dniu wysłucham, mówi PAN, wysłucham niebios, a one wysłuchają ziemi;
4.CYLKOW(2:23) Onego zaś czasu dogodzę, rzecze Wiekuisty, dogodzę niebiosom, a one dogodzą ziemi.
5.MICHALSKI(2:23) Stanie się także w dniu owym, powie dział Jahwe, że odpowiem niebu, a ono odpowie ziemi,
6.TYSIĄCL.WYD5W owym dniu odpowiem - wyrocznia Pana - [oczekiwaniu] niebios, a one odpowiedzą [oczekiwaniu] ziemi;
7.BRYTYJKA(2:23) W owym dniu wysłucham – mówi Pan – wysłucham nieba, a ono wysłucha ziemi,
8.POZNAŃSKAW owym dniu - mówi Jahwe - odpowiem na wezwanie niebios, a one odpowiedzą na wezwanie ziemi,
9.WARSZ.PRASKAW dniu owym – wyrocznia Pana – odpowiem na niebios życzenia ziemi.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(2:23) Owego czasu – mówi WIEKUISTY – wysłucham, wysłucham niebiosa, a one wysłuchają ziemię.
11.EIB.BIBLIA.2016.LIT(2:23) W tym dniu - oświadcza PAN - odpowiem niebu, a ono odpowie ziemi,