« Oze 2:22 Księga Ozeasza 2:23 Oze 3:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(2:23) I posieję ją, sobie w ziemi i zmiłuję się nad tą, która była bez miłosierdzia. (2:24) I rzekę nie ludowi memu: Lud mój jesteś ty, a on rzecze: Bóg mój jesteś ty.
2.GDAŃSKA.1881Bo ją sobie rozsieję na ziemi, a zmiłuję się nad tą, co była w niełasce, i rzekę do tego, co nie był ludem moim: Tyś jest lud mój! a on rzecze: Tyś jest Bóg mój.
3.GDAŃSKA.2017Zasieję go sobie na ziemi i zlituję się nad tym, który nie dostąpił miłosierdzia, i powiem do tego, który nie był moim ludem: Ty jesteś moim ludem! A on powie: Ty jesteś moim Bogiem.
4.CYLKOW(2:25) I zasieję ich sobie w kraju, i ułaskawię "nieułaskawioną", i zawołam do "Lo-ammi": tyś lud mój! on zaś zawoła: tyś Bóg mój!
5.MICHALSKI(2:25) I posieję ją sobie na ziemi, i ukocham Bezmiłość i powiem Niemojemuludowi: tyś jest lud mój a on powie: Bóg mój!
6.TYSIĄCL.WYD5Rozsieję go po kraju, zlituję się nad Lo-Ruchama, powiem do Lo-Ammi: Ludem moim jesteś, a on odpowie: Mój Boże!
7.BRYTYJKA(2:25) I zasieję sobie lud w kraju, i zmiłuję się nad Niemiłowaną, i powiem do Nie-ludu: Ty jesteś moim ludem, a on powie: Boże mój!
8.POZNAŃSKAZasieję go wtedy w kraju, okażę miłosierdzie "Nie doznającej miłosierdzia", powiem do "Nie mojego ludu": "Tyś moim ludem", a on odpowie: "Boże mój!"
9.WARSZ.PRASKAI rozsieję go po całym kraju, i znów pokocham Nielubę moją. Do ludu Niemojego znów powiem Mój ludu, a on mi odpowie: Mój Pan Bóg.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(2:25) Zasieję ich sobie w kraju, ułaskawię – Lo–Ruchamę, i zawołam do Lo–Ammi – Tyś Mój lud! A on zawoła: Tyś mój Bóg!
11.EIB.BIBLIA.2016.LIT(2:25) I zasieję ją sobie w ziemi, zlituję się nad Litości-jej-odmówiono i powiem do Nie-mojego-ludu: Jesteś Moim-ludem. A on Mi odpowie: Mój Boże!