« Oze 2:7 Księga Ozeasza 2:8 Oze 2:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A ona nie wiedziała, żem Ja jéj dał zboże i wino i oliwę: i śrebra namnożyłem jéj i złota, które obrócili na Baala.
2.GDAŃSKA.1881Bo ona nie wie tego, żem Ja dawał jej zboże, i moszcz, i oliwę; nawet dawałem jej obfitość srebra i złota, które oni obracają na Baala.
3.GDAŃSKA.2017Ona bowiem nie wie, że to ja dawałem jej zboże, moszcz i oliwę, że dawałem jej obfitość srebra i złota, których oni używali dla Baala.
4.CYLKOW(2:10) Ponieważ nie poznała, żem Ja jej dawał zboże i moszcz i oliwę i żem Ja jej namnożył srebra i złota, które obrócili na Baala.
5.MICHALSKI(2:10) Ale ona nie wiedziała, że ja jej dawałem zboże i wino i olejek; że dałem jej srebra wiele i złota, z którego zrobili Baala!
6.TYSIĄCL.WYD5Nie wie już o tym, że to Ja właśnie dałem jej zboże, moszcz, świeżą oliwę, że nie skąpiłem srebra ni złota, z którego uczyniono Baala.
7.BRYTYJKA(2:10) Ale ona nie wie, że to Ja dawałem jej zboże, moszcz i oliwę, dawałem jej w obfitości srebro i złoto, z którego oni robili Baala.
8.POZNAŃSKANie pojęła wszakże, iż to Ja ją darzyłem zbożem, moszczem winnym i oliwą, że dałem jej obfitość srebra i złota, które złożono Baalowi w ofierze.
9.WARSZ.PRASKAI wcale nie wiedziała o tym, że to Ja jej dawałem i zboże, i moszcz winny, i olej, ja obsypywałem ją i srebrem, i złotem, z których oni sobie czynili Baalów.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(2:10) Ponieważ nie poznała, że to Ja jej dawałem zboże, moszcz i oliwę; że Ja jej namnożyłem srebra i złota, które zmienili na Baala.
11.EIB.BIBLIA.2016.LIT(2:10) Ona nie wie, że to Ja dawałem jej zboże, moszcz oraz oliwę, obsypywałem ją srebrem i złotem - że to Ja, nie jej Baal.