« Oze 7:13 Księga Ozeasza 7:14 Oze 7:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A nie wołali do mnie z serca swego, ale wyli w łożnicach swoich: nad pszenicą i winem przeżuwali, odstąpili odemnie.
2.GDAŃSKA.1881I nie wołają do mnie z serca swego, gdy wyją na łożach swoich; wprawdźieć dla zboża i moszczu zgromadzają się, ale mię potem odstępują.
3.GDAŃSKA.2017I nie wołają do mnie ze swego serca, gdy wyją na swoich łożach. Wprawdzie dla zboża i moszczu gromadzą się, ale ode mnie odstępują.
4.CYLKOWA nie wołali z serca swego do Mnie, lecz wyli na łożnicach swoich; dla pszenicy i moszczu kaleczyli się, odstępowali odemnie.
5.MICHALSKIale nie krzyczeli do mnie w sercu swojem, tylko narzekali na posłaniach swoich! Z powodu zboża i wina siekli się, mnie odstępowali!
6.TYSIĄCL.WYD5Nie wołają do Mnie z głębi serca, gdy krzyk podnoszą na swoim posłaniu; nacinają sobie skórę z powodu zboża i wina, ale przeciw Mnie się buntują.
7.BRYTYJKAI nie wołają do mnie szczerze, lecz krzyczą na swoich łożach. Nakłuwają się z powodu zboża i wina i odstępują ode mnie.
8.POZNAŃSKANie wołają do mnie z głębi serc, gdy lament podnoszą na swych łożach; zadają sobie rany dla ziarna i moszczu, a przeciw mnie się buntują.
9.WARSZ.PRASKANawet gdy do Mnie wołają, nie z serc ich wołanie pochodzi. Kładą się i głośno zawodzą, ciało swe nacierają z powodu zboża i wina, lecz ciągle przeciw Mnie się buntują.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie wołali do Mnie ze swego serca, lecz wyli na swoich łożach; trwożyli się z powodu pszenicy i moszczu, a ode Mnie odstępowali.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNie wołają też do Mnie w swym sercu, choć jęczą [do bóstw] na swych łożach, kaleczą się, bo chcą zboża i moszczu - odstępują ode Mnie.
12.TOR.PRZ.I nie wołają do mnie ze swojego serca, gdy jęczą na swoich łożach. Nad zbożem i moszczem się gromadzą – odstępują ode mnie.