« Oze 7:15 Księga Ozeasza 7:16 Oze 8:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(7:16) Wrócili się, aby byli bez jarzma, stali się jako łuk zdradliwy, i upadną od miecza książęta ich dla zapalczywości języka swego. (7:17) To pośmiewisko ich w ziemi Egipskiéj.
2.GDAŃSKA.1881Nawracają się, ale nie do Najwyższego; są jako łuk zdradliwy, polegną od miecza, książęta ich od popędliwości języka ich, co im jest ku pośmiewisku w ziemi Egipskiej.
3.GDAŃSKA.2017Zawracają, ale nie do Najwyższego. Są jak łuk zawodny; ich książęta polegną od miecza z powodu zapalczywości swego języka. To wystawi ich na pośmiewisko w ziemi Egiptu.
4.CYLKOWZwracają się, ale nie ku górze; są jako łuk zawodny! Legną od miecza książęta ich dla zażartych swych mów. To pośmiewisko z nich na ziemi Micraim!
5.MICHALSKIzwracali się ku Nicości, byli jak łuk zwichnięty! Upadają od miecza ich książęta, dla zjadliwości ich języków, dla oszczerstw ich w Egiptu ziemi!
6.TYSIĄCL.WYD5Zwrócili się ku Baalom, stali się jak łuk zawodny. Mieczem pobici legną ich książęta, z powodu swoich języków złośliwych, i pośmiewiskiem staną się w Egipcie.
7.BRYTYJKAZwracają się do Baala, stali się jak łuk zawodny. Toteż ich książęta padną od miecza z powodu swego zuchwałego języka i będą pośmiewiskiem w ziemi egipskiej.
8.POZNAŃSKAZwracają się do Baala, podobni do łuku, który zawodzi. Ich książęta poginą od miecza za zuchwalstwo swego języka, co wystawi ich na szyderstwo w ziemi egipskiej!
9.WARSZ.PRASKAZwracają się wszyscy ku Baalom, stali się jak łuk, co nie strzela. ich książęta giną od miecza z powodu swej mowy nieopanowanej. Dlatego drwią sobie z nich wszyscy w Egipcie.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zwracają się – lecz nie ku górze; są niczym zawodny łuk! Przywódcy lgną do miecza, z powodu swoich zażartych mów; śmieją się z nich na ziemi Micraim.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWrócą pod jarzmo! Bo stali się jak zawodny łuk. Ich książęta padną od miecza z powodu zuchwałych słów. Będą się z nich za to wyśmiewać w ziemi egipskiej.
12.TOR.PRZ.I zawrócili lecz nie w górę. Są jak łuk z rozluźnioną cięciwą ; ich książęta polegną od miecza za zuchwałość ich języka. To będzie ich pośmiewiskiem w ziemi Egiptu.