« Oze 7:1 Księga Ozeasza 7:2 Oze 7:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A żeby snadź nie mówili w sercach swych, że Ja pomnę każdą złość ich, teraz ogarnęły je wynalazki ich, działy się przed obliczem mojem.
2.GDAŃSKA.1881A nie myślą w sercu swojem, że na wszystkie złości ich pamiętam; a teraz ich ogarniają sprawy ich, i są przed obliczem mojem.
3.GDAŃSKA.2017A nie myślą w swoim sercu, że pamiętam o całej ich niegodziwości; a teraz ich czyny osaczają ich i są przed moim obliczem.
4.CYLKOWA nie pomyślą w sercu swojem, że o całej niecności ich pamiętam. Oto teraz otoczyły ich postępki ich: stanęły przed obliczem Mojem.
5.MICHALSKINiech więc nie mówią w sercu swem: iż o każdej ich złości pamiętam! Właśnie otoczyły ich uczynki ich, które dzieją się przed obliczem mojem!
6.TYSIĄCL.WYD5I nie mówią w swoich sercach, że zapamiętam wszystkie ich występki. Teraz osaczają ich własne uczynki, obecne przed moim obliczem.
7.BRYTYJKAI nie myślą w swoim sercu, że Ja pamiętam o każdym ich złym czynie. Teraz osaczyły ich uczynki ich i są przede mną.
8.POZNAŃSKANie myślą o tym w swym sercu, że Ja pamiętam o wszystkich ich występkach. Osaczają ich własne przestępstwa, dzieje się to na moich oczach.
9.WARSZ.PRASKANie pomyślą zaś wcale o tym, że każdy ich zły czyn Ja dobrze pamiętam. Własnymi uczynkami będą osaczeni, dziełami, które dobrze widzę.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A nie pomyślą w swoim sercu, że pamiętam o całej ich niecności. Oto teraz ich otoczyły ich postępki; stanęły przed Mym obliczem!
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWcale nie myślą w swoim sercu, że Ja pamiętam każde ich zło. Lecz wkrótce otoczą ich zewsząd ich czyny, dotrą przed moje oblicze!
12.TOR.PRZ.I wcale nie myślą w swoim sercu, że ja pamiętam o całej ich niegodziwości; wkrótce ich czyny osaczą ich i będą przed moim obliczem.