« Oze 7:4 Księga Ozeasza 7:5 Oze 7:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Dzień króla naszego, poczęły książęta szaleć od wina, wyciągnął rękę swą z szyderzmi.
2.GDAŃSKA.1881W dzień króla naszego w chorobę go wprawiają książęta łagwiami wina, tak że i on rękę swą z naśmiewcami wyciąga.
3.GDAŃSKA.2017W dniu naszego króla książęta wprawili go w chorobę bukłakami wina, tak że wyciągał swoją rękę wraz z szydercami.
4.CYLKOWW dzień króla naszego szaleją ci panowie od żaru wina; on zaś wyciąga rękę do szyderców.
5.MICHALSKIW dzień króla swego zachorowali książęta, w żarze wina wyciągnęli rękę ku naśmiewcom.
6.TYSIĄCL.WYD5W dniu naszego króla zasłabli książęta, na gorączkę od wina; wyciąga on rękę do szyderców, gdy ci [do niego] się przybliżają.
7.BRYTYJKAW uroczystym dniu naszego króla książęta upili się mocnym winem i wciągnęli go do towarzystwa naśmiewców.
8.POZNAŃSKAGodzą w życie swego króla, książąt podniecają winem - on zaś wyciąga rękę do tych niegodziwców.
9.WARSZ.PRASKAGdy przyjdzie „dzień naszego króla”, osłabią siłę książąt gorączką rodzącą się z wina i wyciągną ręce razem z szydercami,
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W dzień uczty naszego króla, ci panowie szaleją od żaru wina; zaś on wyciąga rękę do szyderców.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITKrólowie co dzień schorowani, książęta rozpaleni winem, do naśmiewców wyciągają ręce.
12.TOR.PRZ.W uroczystym dniu naszego króla książęta uczynili go chorym od bukłaka wina. Wyciąga swoją rękę przeciwko szydercom.