« Oze 7:5 Księga Ozeasza 7:6 Oze 7:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo przyłożyli jako piec serce swe, gdy na nie czynił zasadzki: całą noc spał pieczący je, rano sam zapalony jako ogień płomienisty.
2.GDAŃSKA.1881Bo przyłożyli serce swe do zasadzek, jako piec rozpalony; całą noc śpi piekarz ich, a z poranku gore jako płomień ognia.
3.GDAŃSKA.2017Bo przygotowali swe serce do zasadzek jak rozpalony piec. Ich piekarz śpi całą noc, a rano płonie jak płomień ognia.
4.CYLKOWBo upodobnili do pieca serce swe w swej chytrości, przez całą noc śpi jeszcze ich piekarz, zrana gore niby ogień płonący.
5.MICHALSKITak płonęło jak piec ich serce! (Gdy czatowali, całą noc spoczywał ich gniew), zrana płonął jak ogień płomieniem!
6.TYSIĄCL.WYD5Serce ich jest jak piec, gdy knują podstęp. Gniew ich przez całą noc uśpiony, rankiem wybucha jak płomień ognia.
7.BRYTYJKABo ich serce jest gorące jak piec. Ich gniew, przez całą noc uśpiony, wybucha rano jak ogień płomieniem.
8.POZNAŃSKASerce ich płonie jak piec; na całą noc gniew ich przycicha, lecz rano [znów] się rozpala jak płomienie ogniste.
9.WARSZ.PRASKApodstępnie zbliżając się do nich, z sercem płonącym żądzą jak piec rozpalony. Przez całą noc gniew ich jest uśpiony rozpala się jednak nad ranem; wtedy to wybucha potężnym płomieniem.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W swej chytrości upodobnili swoje serce do pieca; ich piekarz śpi przez noc zaś z rana zostaje rozpalone, niczym płonący ogień.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITTak, rozpalone jest jak piec ich serce. Nocą uśpiony jest ich gniew, lecz o poranku - bucha płomieniem!
12.TOR.PRZ.Gdy podeszli, ich serce jak piec płonie w ich spisku. Piekarz uśpiony przez całą noc. Rankiem – rozpalony on jak płomień ognia.