« Oze 7:7 Księga Ozeasza 7:8 Oze 7:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ephraim ten się z narodami mięszał: Ephraim stał się podpłomykiem, którego nie przewracają.
2.GDAŃSKA.1881Efraim ten się z narodami zmieszał; Efraim będzie jako podpłomyk nieprzewracany.
3.GDAŃSKA.2017Efraim zmieszał się z narodami; Efraim jest jak podpłomyk nieodwrócony.
4.CYLKOWEfraim, między ludami będzie on zaczyniony; Efraim stał się jako podpłomyk nieprzewracany.
5.MICHALSKIEfraim jest między narodami, z którymi się miesza, Efraim jest podobny do placka nieodwróconego.
6.TYSIĄCL.WYD5Z narodami się zmieszał Efraim i jest podobny do podpłomyka, którego nie odwrócono.
7.BRYTYJKAEfraim zmieszał się z narodami. Efraim stał się jak placek nie obrócony.
8.POZNAŃSKAEfraim wmieszał się między narody: Efraim stał się podobny do podpłomyka, którego nie odwrócono [w porę].
9.WARSZ.PRASKAEfraim z narodami zmieszać się pozwolił, jest jak podpłomyk nie odwrócony przy pieczeniu.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Efraim – to on będzie zaczyniony pomiędzy ludami; Efraim stał się niczym podpłomyk, którego nie można odwrócić.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITEfraim? Zmieszał się on z narodami! Efraim stał się jak nie obrócony placek.
12.TOR.PRZ.Efraim? On zmieszał się wśród narodów; Efraim stał się jak podpłomyk nieobrócony.