« Oze 8:9 Księga Ozeasza 8:10 Oze 8:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ale i choć najmem najęli narody, teraz zbiorę je, a odpoczyną trochę od brzemienia królewskiego i książąt.
2.GDAŃSKA.1881A iż dary posyłali między pogan: przetoż i Ja ich wnetże zbiorę, owszem, już cośkolwiek ucierpieli dla brzemienia króla książąt.
3.GDAŃSKA.2017A chociaż najęli spośród narodów, ja ich wkrótce zbiorę i ucierpią nieco z powodu brzemienia króla książąt.
4.CYLKOWAle choćby umowy zawierali między narodami, zgromadzę je teraz - a zaczęli już słabnąć pod brzemieniem króla książąt.
5.MICHALSKIkazali dawać podarunki kochankom, dlatego, że dawali, wśród ludów ich skupiłem i przestaną na chwilkę namaszczać króla, książąt!
6.TYSIĄCL.WYD5Niech sobie kupują między narodami. Teraz ich zbiorę i wkrótce się ugną pod ciężarem króla książąt.
7.BRYTYJKAChociaż je składają wśród ludów, Ja jednak wnet ich rozproszę, tak że przestaną na jakiś czas namaszczać królów i książęta.
8.POZNAŃSKAAle, choć będą rozproszeni między narodami, znowu ich zgromadzę. Wkrótce przestaną namaszczać króla i książąt.
9.WARSZ.PRASKANiech sobie ich kupują między poganami, a Ja i tak ich rozproszę. Już niedługo nie będą namasz- czać ni królów, ni władców.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz choćby zawierali umowy z narodami – Ja je teraz zgromadzę, bo już zaczęli słabnąć pod brzemieniem króla książąt.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITAle choć dają prezenty wśród narodów, wkrótce ich zgromadzę na sąd i zaczną maleć pod ciężarem Króla książąt.
12.TOR.PRZ.Ale choć dają prezenty wśród narodów, wkrótce zbiorę ich na sąd i zaczną maleć pod brzemieniem króla książąt.