« Oze 8:10 Księga Ozeasza 8:11 Oze 8:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo namnożył Ephraim ołtarzów ku grzeszeniu, stały mu się ołtarze na grzech.
2.GDAŃSKA.1881Bo iż rozmnożył Efraim ołtarze ku grzeszeniu, stały mu się one ołtarze ku grzeszeniu.
3.GDAŃSKA.2017Ponieważ Efraim pomnożył ołtarze, by grzeszyć, te ołtarze staną się dla niego powodem grzechu.
4.CYLKOWTak, mnożył sobie Efraim ofiarnice rozgrzeszenia, ale obróciły mu się one w ofiarnice grzechu.
5.MICHALSKIPonieważ Efraim pomnażał ołtarze... stały się ołtarzami grzechu.
6.TYSIĄCL.WYD5Wiele ołtarzy Efraim zbudował, ale służą mu jedynie do grzechu.
7.BRYTYJKAZaiste, Efraim zbudował sobie liczne ołtarze, lecz stały się one ołtarzami grzechu.
8.POZNAŃSKAEfraim wzniósł wiele ołtarzy grzechu, bo tylko do grzechu służyły mu ołtarze.
9.WARSZ.PRASKAEfraim pobudował bardzo wiele ołtarzy, ale przez to tylko pomnażał swe grzechy.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak, Efraim mnożył sobie ofiarnice rozgrzeszenia, ale one zamieniły mu się na ofiarnice grzechu.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITTak, Efraim namnożył ołtarzy dla ofiar za grzech, a stały mu się one ołtarzami grzechu.
12.TOR.PRZ.Tak! Efraim namnożył ołtarzy, by grzeszyć; te ołtarze stały się dla niego powodem grzechu.