« Oze 8:11 Księga Ozeasza 8:12 Oze 8:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Napiszę mu rozliczne prawa moje, które były poczytane jako obce.
2.GDAŃSKA.1881Spisałem mu wielkie rzeczy w zakonie moim; ale tak je sobie waży jako co obcego.
3.GDAŃSKA.2017Wypisałem mu wielkie rzeczy z mojego Prawa, ale on je uważał za coś obcego.
4.CYLKOWChoć mu spisałem przepisów mnóstwo, jako coś obcego były poczytane.
5.MICHALSKIWiele z praw moich, które dlań spisałem, uważano za coś obcego!
6.TYSIĄCL.WYD5Wypisałem im moje liczne prawa, lecz je przyjęli jako coś obcego.
7.BRYTYJKAChociaż spisałem mu wiele moich wskazań, to jednak lekce je sobie ważyli jako coś obcego.
8.POZNAŃSKAWypisałem dla niego wiele praw, lecz on je uważa za ustanowione przez obcego.
9.WARSZ.PRASKAMogę im jeszcze wiele nowych praw ogłosić, lecz oni je przyjmą jako coś obcego.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Choć spisałem mu wiele przepisów – uważane były za coś obcego.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITChoć spisałem mu wiele moich wskazań, potraktowali je jak coś obcego.
12.TOR.PRZ.Napisałem dla niego liczne moje Prawa, uważali je za coś obcego.