« Oze 8:12 Księga Ozeasza 8:13 Oze 8:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ofiary przynosić będą, będą ofiarować mięso i jeść, a Pan nie przyjmie ich: teraz wspomni na nieprawości ich i nawiedzi grzechy ich, oni się do Egiptu wrócą.
2.GDAŃSKA.1881Z ofiar darów moich ofiarują mięso i jedzą, ale ich Pan nie przyjmuje; już wspomnę nieprawości ich, i nawiedzę grzechy ich, że się oni do Egiptu nawracają;
3.GDAŃSKA.2017Z ofiar moich darów składają w ofierze mięso i jedzą je, ale PAN tego nie przyjmuje. Już wspomina ich nieprawość i ukarze ich za grzechy. Powrócą do Egiptu.
4.CYLKOWOfiary Mi składane zarzynali jako mięso i jedli - ale Wiekuisty niema w nich upodobania; teraz popamięta im winę ich, i nawiedzi grzechy ich - do Micraimu im wrócić.
5.MICHALSKIKiedy rzną ofiary, zjadają mięso, Jahwe upodobania w nich nie ma! Teraz pamięta o ich zbrodniach, i mści się za ich występki. Oni do Egiptu wrócić się muszą,
6.TYSIĄCL.WYD5Lubią ofiary krwawe i chętnie je składają, lubią też mięso, które wówczas jedzą, lecz Pan nie ma w tym upodobania. Wspominam wtedy na ich przewinienia i karzę ich za grzechy - niech wrócą znów do Egiptu!
7.BRYTYJKALubią ofiary rzeźne i chętnie je składają, także mięso, i chętnie je jedzą, lecz Pan ich sobie nie upodobał. Będzie teraz pamiętał o ich przewinie i karać ich będzie za ich grzechy! Powrócą do Egiptu!
8.POZNAŃSKALubią ofiary, niechże zabijają [zwierzęta], [lubią] mięso, niech je spożywają. (Jahwe nie ma w nich upodobania). Teraz Ja zachowam w pamięci ich winę i ukarzę ich grzechy; będą musieli znowu powrócić do Egiptu!
9.WARSZ.PRASKALubią bardzo przynosić krwawe ofiary, mięso w darze składają i sami nim się żywią, lecz nie znajduję w nich upodobania. Pamiętam bowiem ciągle o ich przewinieniach, a za grzechy zsyłam na nich zasłużoną karę. Znów tedy do Egiptu będą iść musieli.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Składane Mi ofiary zarzynali wyłącznie jako mięso i jedli zatem WIEKUISTY nie ma w nich upodobania; pamięta im ich winę oraz nawiedzi ich grzechy – powinni wrócić do Micraimu.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITSkładają ofiary z moich darów, również mięso - i jedzą je! Lecz one nie podobają się PANU. On wspomni ich winę i ukarze za grzechy! Wrócą do Egiptu!
12.TOR.PRZ.Ofiary z moich darów składają w ofierze, mięso – i jedzą je! Jhwh nie ma w nich upodobania. Wspomni wkrótce ich nieprawość i ukarze ich za grzechy. Oni powrócą do Egiptu.