« Oze 8:2 Księga Ozeasza 8:3 Oze 8:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Porzucił Izrael dobro, nieprzyjaciel go prześladować będzie.
2.GDAŃSKA.1881Ale Izrael opuścił dobro; przetoż go nieprzyjaciel gonić będzie.
3.GDAŃSKA.2017Ale Izrael odrzucił dobro. Wróg będzie go ścigać.
4.CYLKOWWzgardził Israel dobrem - przeto wróg ścigać go będzie!
5.MICHALSKIOdrzucił Izrael to, co dobre, niechże go ściga nieprzyjaciel!
6.TYSIĄCL.WYD5Izrael odrzucił dobro, wróg będzie go prześladował.
7.BRYTYJKAIzrael odrzucił to, co dobre, niechże go ściga nieprzyjaciel!
8.POZNAŃSKAIzrael odrzucił dobro, [przeto] ścigać go będzie nieprzyjaciel!
9.WARSZ.PRASKALecz to właśnie Izrael dobra już zaniechał i dlatego będzie go wróg prześladował.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz Israel wzgardził dobrem – dlatego będzie go ścigał wróg!
11.EIB.BIBLIA.2016.LITIzrael odrzucił jednak dobro, niech go ściga wróg!
12.TOR.PRZ.Ale Izrael odtrącił dobro. Wróg go ściga.