« Oze 8:3 Księga Ozeasza 8:4 Oze 8:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Oni królowali, a nie zemnie: książęty byli, a nie znałem: ze śrebra swego i ze złota swego naczynili sobie bałwanów, aby zaginęli.
2.GDAŃSKA.1881Oni stanowią królów, ale bezemnie: książąt obierają, do których się Ja nie znam; ze srebra swego i ze złota swego czynią sobie bałwany na swoje zginienie.
3.GDAŃSKA.2017Oni ustanawiają królów, ale beze mnie; wybierają książąt, lecz bez mojej wiedzy. Ze swego srebra i złota czynią sobie bożki na własną zgubę.
4.CYLKOWUstanawiali królów, ale nie wychodziło to odemnie; wybierali panów, alem Ja o tem nie wiedział. Ze srebra i złota swego poczynili sobie posągi, na zagubę swoją.
5.MICHALSKIOni obierali królów, ale beze mnie, ustanawiali książąt, alem ja nie wiedział! Z srebra swego i złota swego uczynili sobie bałwany, by wytępieni byli!
6.TYSIĄCL.WYD5Oni ustanawiali sobie królów, ale beze Mnie. Książąt - mianowali też bez mojej wiedzy. Czynili posągi ze srebra swego i złota - na własną zagładę.
7.BRYTYJKAPowołują królów, lecz beze mnie, ustanawiają książąt, lecz bez mojej wiedzy. Ze swojego srebra i złota uczynili sobie bałwany na własną zgubę.
8.POZNAŃSKAUstanawiają królów bez mojej woli, mianują książąt bez mej wiedzy. Ze swego srebra i złota potworzyli sobie bożki, żeby zostały zniszczone.
9.WARSZ.PRASKAKrólów ustanawiają, ale wbrew mojej woli, i wybierają książęta, których nie uznaję. Bożków sobie czynią ze srebra i złota na swą zagładę wieczną.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ustanawiali królów, lecz nie wychodziło to ode Mnie; wybierali panów, ale Ja o tym nie wiedziałem. Ze srebra i swego złota poczynili sobie posągi na swoją zgubę.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPowołują królów, lecz nie ode Mnie, ustanawiają książąt, lecz bez mojej wiedzy. Ze swego srebra i złota narobili bóstw, by się doigrać zniszczenia!
12.TOR.PRZ.Oni ustanawiają królów, ale nie ze mną; wybierają książąt, ale bez mojej wiedzy. Ze swojego srebra i złota czynią sobie bożki, by dorobić się zniszczenia.