« Oze 8:4 Księga Ozeasza 8:5 Oze 8:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Porzucon jest cielec twój, Samaryo! rozgniewała się zapalczywość moja na nie, a dokądże nie będą mogli być oczyszczeni?
2.GDAŃSKA.1881Opuści ich cielec twój, o Samaryja! gdy się zapali na nich gniew mój; dokądże nie będą mogli przestrzegać niewinności?
3.GDAŃSKA.2017Twój cielec cię odrzucił, Samario! Mój gniew zapłonął przeciwko nim. Jak długo jeszcze nie będą oczyszczeni?
4.CYLKOWCuchnie cielec twój Szomronie, wspłonął gniew Mój na nich; dopókiż nie zdołają zachować czystości?
5.MICHALSKIWyrzucę twego cielca, Samarjo! Zapłonąłem gniewem przeciwko nim. Pókiż nie zdołają się oczyścić? Przecież to jest w mocy Izraela!
6.TYSIĄCL.WYD5Odrzucam cielca twojego, Samario, gniew mój się na nich rozpala; jak długo jeszcze nie będą mogli być wolni od winy
7.BRYTYJKAOdrzuciłem twojego cielca, Samario! Zapłonął mój gniew przeciw nim. Jak długo dom Izraela pozostanie bez kary?
8.POZNAŃSKAOdrzucę twego cielca, Samario! Gniew mój zapłonął przeciwko nim. Jakże długo [jeszcze] nie zdołają się oczyścić
9.WARSZ.PRASKAOdrzucony został twój cielec, Samario, zapłonąłem przeciw nim mym gniewem. Jak długo jeszcze nie będą mogli się oczyścić?
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Twój cielec puszcza zły zapach, Szomronie! Więc zapłonął na nich Mój gniew, dopóki nie zdołają zachować czystości.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITOdrzucam cielca Samarii! Zapłonął mój gniew przeciw nim. Jak długo Izrael ma pozostawać bez kary?
12.TOR.PRZ.On odtrącił twojego cielca, Samario! Mój gniew zapłonął przeciwko nim. Jak długo nie będą oczyszczeni?