« Oze 8:5 Księga Ozeasza 8:6 Oze 8:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo i ten jest z Izraela, rzemieślnik uczynił go, a nie jest Bogiem; bo w pajęcze siatki obróci się cielec Samaryjski.
2.GDAŃSKA.1881Wszak i on jest z Izraela; rzemieślnik go urobił, a nie jest Bogiem; bo się w proch obróci cielec Samaryjski.
3.GDAŃSKA.2017On bowiem jest z Izraela, rzemieślnik go wykonał, nie jest więc Bogiem. Cielec Samarii obróci się w proch.
4.CYLKOWBo wszak z Israela pochodzi, tak, rzemieślnik sporządził go, ale Bogiem on nie jest, gdyż w kawały się rozpryśnie cielec Szomronu.
5.MICHALSKIAle on - zrobił go rzeźbiarz - Elohimem on nie jest! Jest tylko (garstką) drzazg cielec Samaryjski!
6.TYSIĄCL.WYD5synowie Izraela? Wykonał go rzemieślnik, lecz nie jest on bogiem; w kawałki się rozleci cielec samaryjski.
7.BRYTYJKAA przecież on nie jest bogiem! Rzemieślnik go zrobił! Zaiste – w drzazgi rozleci się cielec Samarii.
8.POZNAŃSKAsynowie Izraela? Rzemieślnik go wykonał, nie jest on Bogiem; toteż w kawałki się rozleci cielec Samarii.
9.WARSZ.PRASKABo kimże jest Izrael oraz jego cielec? Jakiś rzemieślnik uczynił cielca, który nigdy i nigdzie nie był żadnym bogiem. Zaprawdę roztrzaskany na drobne kawałki będzie leżał ów cielec samaryjski na ziemi.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo przecież bałwan pochodzi z Israela, tak, sporządził go rzemieślnik, ale on nie jest bogiem; rozpryśnie się w kawałki cielec Szomronu.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITA ten cielec? To robota rzemieślnika! Żaden to Bóg! Owszem, skończy on w płomieniach!
12.TOR.PRZ.Tak to z Izraela! A on? Rzemieślnik go wykonał i nie jest on bogiem. Owszem, cielec Samarii rozleci się w drzazgi.