« Oze 8:8 Księga Ozeasza 8:9 Oze 8:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo oni zaszli do Assur, osieł dziki osobny sobie, Ephraim dary dali miłośnikom.
2.GDAŃSKA.1881Przeto, że się oni do Assyryjczyka, osła leśnego, uciekają, który się samotnie chowa, a że Efraim sobie miłośników najmuje,
3.GDAŃSKA.2017Uciekli bowiem do Asyrii jak dziki samotny osioł. Efraim najął sobie kochanków.
4.CYLKOWPonieważ do Aszuru się uciekają, jako osioł dziki, który się samotnie chowa, a umawiają się Efraimici o zaloty.
5.MICHALSKITak, oni do Asyrji ciągnąć musieli! Osamotniałym osłem jest Efraim,
6.TYSIĄCL.WYD5Pobiegli do Asyrii jak onager żyjący samotnie; Efraim nabył sobie kochanków.
7.BRYTYJKABo wybrali się do Asyrii – jak dziki osioł, który biega samotnie – do Egiptu, aby składać podarki miłosne.
8.POZNAŃSKAOto pociągną do Asyrii jak dziki osioł, osamotniony. Efraim zapłaci za swą niewierność.
9.WARSZ.PRASKAPobiegł bowiem Izrael za Asyrią i okazało się, że jest sam jak osioł dziki; Efraim zaś podarkami zwabiał swych kochanków.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ponieważ biegają do Aszuru jak dziki osioł, co się samotnie chowa; a Efraimici umawiają się na zaloty.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITBo wybrali się do Asyrii! Dziki osioł samotnie błądzący! Efraim wynajął sobie kochanków!
12.TOR.PRZ.Bo oni odeszli do Asyrii! Dziki, osamotniony osioł! Efraim najął sobie kochanków!