« Joe 1:15 Księga Joela 1:16 Joe 1:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Izali nie przed oczyma waszemi żywność zginęła z domu Boga naszego, radość i wesele?
2.GDAŃSKA.1881Izali przed oczyma naszemi nie zginęła żywność, a z domu Boga naszego radość i wesele?
3.GDAŃSKA.2017Czyż na naszych oczach nie zginęła żywność, a z domu naszego Boga – radość i wesele?
4.CYLKOWIzali nie w oczach waszych pokarm odjęty, z domu Boga naszego radość i wesele?
5.TYSIĄCL.WYD5Czyż na naszych oczach nie znika żywność, a z domu Boga naszego - radość i wesele?
6.BRYTYJKACzyż nie została zniszczona na naszych oczach żywność, a z domu naszego Boga radość i wesele?
7.POZNAŃSKACzyż na naszych oczach nie zabrano nam pokarmu, a z Domu Boga naszego - radości i wesela?
8.WARSZ.PRASKASprzed naszych oczu chleb nam został zabrany, w domu Boga nie ma już radości ni wesela.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czy nie na waszych oczach został odjęty pokarm, a z Domu naszego Boga radość i wesele?
10.EIB.BIBLIA.2016.LITCzyż na naszych oczach nie wyczerpała się żywność? A w domu naszego Boga - radość i wesele?