« Joe 1:2 Księga Joela 1:3 Joe 1:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923O tym synom waszym powiadajcie, a synowie wasi synom swoim, i synowie ich rodzajowi drugiemu.
2.GDAŃSKA.1881Powiadajcie o tem synom waszym, a synowie wasi synom swoim, a synowie ich rodzajowi potomnemu.
3.GDAŃSKA.2017Opowiadajcie o tym swoim synom, a wasi synowie niech opowiedzą swoim synom, a ich synowie przyszłemu pokoleniu.
4.CYLKOWOpowiadajcie o tem dzieciom waszym, a dzieci wasze dzieciom swoim, a dzieci ich pokoleniu przyszłemu.
5.TYSIĄCL.WYD5Powiedzcie to synom waszym, a synowie wasi niech powiedzą swoim synom, a synowie ich następnym pokoleniom.
6.BRYTYJKAOpowiadajcie to swoim dzieciom, a wasze dzieci niech opowiadają to swoim dzieciom, a ich dzieci następnemu pokoleniu!
7.POZNAŃSKAOpowiadajcie o tym swoim synom, a wasi synowie [niech to opowiedzą] wnukom, wnukowie zaś - przyszłemu pokoleniu!
8.WARSZ.PRASKAOpowiedzcie to wszystko waszym dzieciom, a wasze dzieci niech to swoim dzieciom powiedzą, ich zaś synowie – następnym pokoleniom.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Opowiadajcie o tym waszym dzieciom, a wasze dzieci swoim dzieciom, a ich dzieci przyszłemu pokoleniu.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITOpowiedzcie o tym swoim dzieciom i wnukom, a ich dzieci niech to przekażą następnemu pokoleniu!