« Joe 1:6 Księga Joela 1:7 Joe 1:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Położył winnicę moje spustoszeniem, a figę moję obłupił: obnażając obnażył je i porzucił, zbielały gałęzie ich.
2.GDAŃSKA.1881Winną macicę moję podał na spustoszenie, a figowe drzewo moje na obłupienie; w szcząt je obnażył i porzucił, tak, że zbielały gałęzie ich.
3.GDAŃSKA.2017Spustoszył moją winorośl i połupał moje drzewo figowe. Odarł je doszczętnie i porzucił tak, że zbielały jego gałęzie.
4.CYLKOWPodał winograd mój na spustoszenie, a figowe drzewo moje na porąbanie; doszczętnie obnażył je i porzucił - zbielały gałązki jego.
5.TYSIĄCL.WYD5Winnicę moją spustoszył, a mój figowiec porąbał, ogołocił go zupełnie i porzucił, tak że konary jego pobielały.
6.BRYTYJKASpustoszył moją winnicę, połamał moje drzewa figowe, odarł je doszczętnie z kory i zostawił tak, że zbielały jego gałęzie.
7.POZNAŃSKAWinnice moje zamienił w pustynię, zniszczył moje drzewa figowe, odarł je doszczętnie z kory i ogołocił, tak że zostały tylko białe gałązki.
8.WARSZ.PRASKAI spustoszył całą mą winnicę, i figowe gaje całkowicie zniszczył. Porozrzucał wycięte drzewa, ich zwiędłe gałęzie już sterczą ku górze.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Moją winnicę podał na spustoszenie, a Me figowe drzewo na porąbanie; doszczętnie je obnażył i porzucił, więc jego gałązki zbielały.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITSpustoszył moją winnicę, w drzazgi poszły figowce, doszczętnie je odarł, zbielały porzucone pędy.