« Joe 2:28 Księga Joela 2:29 Joe 2:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Lecz i na sługi moje i na służebnice w one dni wyleję Ducha mego.
2.GDAŃSKA.1881Nawet i na sługi i na służebnice wyleję w one dni Ducha mego.
3.GDAŃSKA.2017Nawet na sługi i służebnice wyleję w tych dniach swojego Ducha.
4.CYLKOW(3:2) Nawet na sługi i służebnice wyleję w one dni ducha Mojego.
5.TYSIĄCL.WYD5Nawet na sługi i służebnice wyleję Ducha mego w owych dniach.
6.BRYTYJKA(3:2) Także na sługi i służebnice wyleję w owych dniach mojego Ducha.
7.POZNAŃSKA(3:2) nawet na sługi i służebnice ześlę w owe dni mojego Ducha.
8.WARSZ.PRASKANa niewolnice i niewolników też Ducha ześlę w dni owe.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W owe dni, nawet na sługi i służebnice wyleję Mojego Ducha.
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(3:2) Również na sługi i na służące wyleję wówczas mego Ducha.