« Joe 2:6 Księga Joela 2:7 Joe 2:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jako mocarze biegać będą, jako mężowie waleczni wlezą na mur: mężowie drogami swemi pójdą, a nie ustąpią z ścieżek swoich.
2.GDAŃSKA.1881Pobieżą jako mocarze, a wbieżą na mury jako mężowie waleczni; każdy z nich drogą swoją pójdzie, a nie ustąpią z ścieżek swoich.
3.GDAŃSKA.2017Pobiegną jak wojownicy, wedrą się na mury jak waleczni wojownicy; każdy z nich pójdzie swoją drogą, a nie zboczą ze swoich ścieżek.
4.CYLKOWJako rycerze pędzą, jako mężowie waleczni wstępują na mury; każdy drogą swoją idzie, a nie ustępuje ze ścieżek swoich.
5.TYSIĄCL.WYD5Jak bohaterowie biegną do szturmu, jak mężowie waleczni wdrapują się na mury, każdy z nich idzie swą drogą, a ze ścieżek swoich nie ustąpią.
6.BRYTYJKABiegną naprzód jak bohaterowie, wdzierają się na mury jak wojownicy; każdy idzie prosto swoją drogą i nie zbacza ze swojej ścieżki.
7.POZNAŃSKARuszają jak bohaterzy, wdzierają się na mury jak wojownicy; każdy idzie prosto własną ścieżką, nie zagradzają sobie wzajemnie drogi;
8.WARSZ.PRASKARuszają do ataku jak bohaterowie, jak wojownicy nieustraszeni wdrapują się na mury. Każdy do przodu własną drogą sunie, i nikt nie ustępuje z raz obranej drogi.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pędzą jak rycerze, wchodzą na mury jak waleczni mężowie; każdy idzie swoją drogą i nie ustępuje ze swych ścieżek.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITA ci biegną silni i straszni, forsują mury jak doświadczeni w boju - i każdy idzie swą drogą. Nie zbacza ze swojej ścieżki.