« Joe 3:13 Księga Joela 3:14 Joe 3:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ludowie, ludowie w dolinie posieczenia; bo blisko jest dzień Pański w dolinie posieczenia.
2.GDAŃSKA.1881Gromady, gromady leżeć będą w dolinie posieczenia; bo bliski jest dzień Pański w dolinie posieczenia.
3.GDAŃSKA.2017Tłumy, tłumy w dolinie wyroku. Bliski bowiem jest dzień PANA w dolinie wyroku.
4.CYLKOW(4:14) Tłumy przy tłumach w dolinie przeznaczenia, gdyż bliski dzień Wiekuistego w dolinie przeznaczenia.
5.TYSIĄCL.WYD5Tłumy, tłumy w Dolinie Wyroku! Bliski jest dzień Pański w Dolinie Wyroku.
6.BRYTYJKA(3:19) Tłumy i tłumy zebrane w Dolinie Sądu, bo bliski jest dzień Pana w Dolinie Sądu.
7.POZNAŃSKA(4:14) Tłumy nieprzejrzane w Dolinie Wyroku! Bliski jest bowiem dzień Jahwe w Dolinie Wyroku.
8.WARSZ.PRASKATłumy i mrowie ludzkie w Dolinie Wyroku, bo bliski już jest dzień Pana w Dolinie Wyroku.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tłumy przy tłumach w dolinie przeznaczenia, ponieważ w dolinie przeznaczenia bliski jest dzień WIEKUISTEGO!
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(4:14) Tłumy, wielkie tłumy w Dolinie Rozstrzygnięcia! Tak! Bliski jest dzień PANA w Dolinie Rozstrzygnięcia!