« Joe 3:17 Księga Joela 3:18 Joe 3:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I będzie dnia onego: będą kropić góry słodkość, a pagórki popłyną mlekiem, a wszystkimi strumieńmi Judzkimi pójdą wody, a źródło z domu Pańskiego wynidzie i obleje potok ciernia.
2.GDAŃSKA.1881I stanie się dnia onego, że góry kropić będą moszczem a pagórki opływać mlekiem, i wszystkie strumienie Judzkie będą pełne wody, a z domu Pańskiego wynijdzie źródło, które obleje dolinę Syttym.
3.GDAŃSKA.2017I stanie się w tym dniu, że góry będą kropić moszczem, pagórki opływać mlekiem i wszystkie strumienie Judy napełnią się wodą, a z domu PANA wyjdzie źródło, które nawodni dolinę Sittim.
4.CYLKOW(4:18) I stanie się w on dzień, że sączyć się będą góry moszczem, a pagórki przelewać mlekiem, a wszystkie potoki Judy wzbierać wodą; źródło zaś z przybytku Wiekuistego wytryśnie i zrosi dolinę akacyową.
5.TYSIĄCL.WYD5I stanie się owego dnia, że góry moszczem ociekać będą, a pagórki mlekiem płynąć, i wszystkie strumienie judzkie napełnią się wodą, a z domu Pańskiego wytryśnie źródło, które nawodni potok Szittim.
6.BRYTYJKA(3:23) W owym dniu góry będą ociekać moszczem, a pagórki opływać mlekiem, i wszystkie potoki judzkie będą pełne wody, a z przybytku Pana wypływać będzie źródło i nawodni Dolinę Akacji.
7.POZNAŃSKA(4:18) Wtedy to, w owym dniu, góry sączyć będą wino, z pagórków spływać będzie mleko, a każdy strumyk judzki toczyć będzie wodę; ze Świątyni Jahwe wytryśnie źródło, które nawodni dolinę Szittim.
8.WARSZ.PRASKAI stanie się, że w dni owe góry całe winem ociekać poczną, mleko zaś spływać będzie z pagórków. Wszystkie strumyki Judy wypełnią się wodą, zaś z domu Pańskiego wytryśnie źródło i nawodni dolinę Szittim.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I stanie się w ten dzień, że góry będą się sączyć moszczem, pagórki przelewać mlekiem, a wszystkie potoki Judy wzbierać wodą; zaś źródło wytryśnie z Przybytku WIEKUISTEGO i zrosi dolinę Akacjową.
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(4:18) Gdy przyjdzie ten dzień, góry opływać będą w moszcz, pagórki spłyną mlekiem, a wszystkie potoki judzkie wodą. Również z domu PANA wypłynie strumień, który nawodni Dolinę Akacji.