« Joe 3:5 Księga Joela 3:6 Joe 3:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I syny Judzkie i syny Jeruzalem przedawaliście synom Greków, żebyście je oddalili od ich granic.
2.GDAŃSKA.1881A synów Judzkich i synów Jeruzalemskich sprzedawacie synom Jawanowym, abyście ich oddalili od granic ich.
3.GDAŃSKA.2017A synów Judy i synów Jerozolimy sprzedaliście Grekom, by ich oddalić od ich granic.
4.CYLKOW(4:6) Synów Judy i synów Jerozolimy zaprzedaliście Jawańczykom, aby ich oddalić od granic ich.
5.TYSIĄCL.WYD5Wy, którzy synów Judy i synów Jeruzalem oddaliście synom Jawanu po to, by ich oddalić od kraju.
6.BRYTYJKA(3:11) Synów Judy i synów Jeruzalemu sprzedaliście Jończykom, aby ich oddalić od ich ojczyzny.
7.POZNAŃSKA(4:6) Synów Judy i mieszkańców Jerozolimy sprzedaliście Grekom, by oddalić ich od ojczyzny.
8.WARSZ.PRASKAJawanitom sprzedaliście synów Judy i Jerozolimy po to, by oddalić ich jak najbardziej od ich ojczyzny.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaprzedaliście Jawańczykom synów Judy i synów Jeruszalaim, by ich oddalić od ich granic.
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(4:6) A niewolników z Judy i z Jerozolimy sprzedaliście Grekom, by ich oddalić od ojczyzny.