« 3Moj 9:24 3 Księga Mojżeszowa 10:1 3Moj 10:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I porwawszy Nadab i Abiu, synowie Aaronowi kadzidlnice, włożyli ognia i kadzidła na wierzch ofiarując przed Panem ogień obcy: czego im było nie przykazano.
2.GDAŃSKA.1881Tedy synowie Aaronowi, Nadab i Abiju, wziąwszy każdy kadzielnicę swoję, włożyli w nią ognia, i włożywszy nań kadzidła ofiarowali przed obliczem Pańskiem ogień obcy, czego im był nie rozkazał.
3.GDAŃSKA.2017A Nadab i Abihu, synowie Aarona, wzięli każdy swoją kadzielnicę, włożyli do nich ogień, nałożyli na nie kadzidła i ofiarowali przed PANEM obcy ogień, którego im nie nakazał.
4.CYLKOWI wzięli synowie Ahrona - Nadab i Abihu, każdy kadzielnicę swoję, i włożyli w nie ognia, i położyli nań kadzidła, i tak przynieśli przed oblicze Wiekuistego ogień nieuświęcony, którego nie przykazał im.
5.KRUSZYŃSKISynowie Aarona Nadab i Abichu, każdy wziął kadzielnicę swoją, a włożywszy do nich ogień i nasypawszy na niego kadzidła, i przynieśli przed oblicze Pańskie ogień obcy, co nie było im polecone.
6.MIESESSynowie Arona Nadab i Ăbihū wzięli każdy kadzielnicę swoją, włożyli w nie ogień, położyli nań kadzidła i złożyli w ofierze przed Wiekuistym ogień niewłaściwy, czego On nie przykazał im.
7.TYSIĄCL.WYD5Nadab i Abihu, synowie Aarona, wzięli każdy swoją kadzielnicę, nabrali do niej ognia, położyli na nim kadzidło i ofiarowali przed Panem ogień inny, niż był im nakazany.
8.BRYTYJKASynowie Aarona, Nadab i Abihu, wzięli kadzielnice, każdy swoją, włożyli w nie ogień i nasypali nań kadzidła, i ofiarowali przed Panem inny ogień, którego im nie nakazał.
9.POZNAŃSKASynowie Aarona, Nadab i Abihu, wzięli [razu jednego] swoje kadzielnice, nabrali do nich ognia, na który nałożyli kadzidło i ofiarowali przed Jahwe; a był to ogień obcy, niezgodny z przepisami.
10.WARSZ.PRASKASynowie Aarona, Nadab i Abihu, wzięli, każdy swoją, kadzielnice, rozpalili je, nałożyli kadzidła, [a ponadto] przynieśli do Jahwe jeszcze inny ogień, co nie było im wcale nakazane.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A synowie Ahrona Nadab i Abihu, każdy wziął swoją kadzielnicę, włożyli w nią ogień i położyli na nim kadzidło. Tak przynieśli przed oblicze WIEKUISTEGO nieuświęcony ogień, którego im nie przykazał.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas synowie Aarona, Nadab i Abihu, wzięli swoje kadzielnice, umieścili w nich rozżarzone węgielki, a na węgielkach kadzidło. Ogień jednak, który złożyli PANU w ofierze, był ogniem obcym. Uczynili to, czego PAN nie nakazał.