« 3Moj 12:4 3 Księga Mojżeszowa 12:5 3Moj 12:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A jeźli dzieweczkę urodzi, nieczysta będzie dwie niedziele, według zwyczaju choroby miesięcznéj, a sześćdziesiąt i sześć dni będzie mieszkać we krwi oczyszczenia swego.
2.GDAŃSKA.1881A jeźli dzieweczkę urodzi, nieczysta będzie przez dwie niedziele według oddzielenia swego, a sześćdziesiąt dni i sześć dni zostanie we krwi oczyszczenia swego.
3.GDAŃSKA.2017A jeśli urodzi dziewczynkę, będzie nieczysta przez dwa tygodnie, jak podczas jej odłączenia. Potem pozostanie przez sześćdziesiąt sześć dni we krwi swego oczyszczenia.
4.CYLKOWA jeżeliby dziewczynkę urodziła, nieczystą będzie przez dwa tygodnie, jak przy wydzielaniu swojém, sześćdziesiąt zaś i sześć dni zostawać winna dla krwi oczyszczenia.
5.KRUSZYŃSKIJeśli urodzi córkę, będzie nieczystą przez dwa tygodnie, jak podczas swej przypadłości i przez sześćdziesiąt sześć dni pozostanie we krwi oczyszczenia.
6.MIESESJeśli zaś urodzi dziewczynę, będzie nieczystą przez dwa tygodnie, wedle odłączenia swego, zaś dni sześćdziesiąt sześć niech przeczeka we krwi oczyszczenia.
7.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli zaś urodzi dziewczynkę, będzie nieczysta przez dwa tygodnie, tak jak podczas miesięcznego krwawienia. Potem pozostanie [w domu] przez sześćdziesiąt sześć dni dla oczyszczenia krwi.
8.BRYTYJKAA jeżeli porodzi dziewczynkę, będzie nieczysta przez dwa tygodnie, jak podczas krwawienia miesięcznego, i pozostanie w domu przez sześćdziesiąt sześć dni z powodu krwi oczyszczenia.
9.POZNAŃSKAJeśli zaś urodzi dziewczynkę, będzie nieczysta przez dwa tygodnie - jak podczas swej miesięcznej słabości; potem pozostanie w domu przez sześćdziesiąt sześć dni, by oczyścić się od krwi.
10.WARSZ.PRASKAJeżeli wyda na świat córkę, będzie nieczysta przez dwa tygodnie, podobnie jak jest nieczysta w dniach miesięcznego krwawienia, a okres oczyszczenia jej krwi będzie trwał sześćdziesiąt sześć dni.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jeżeli urodziła dziewczynkę będzie nieczystą przez dwa tygodnie; tak, jak przy swoim wydzielaniu. Ale w celu oczyszczenia krwi, winna pozostawać jeszcze sześćdziesiąt sześć dni.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli urodzi dziewczynkę, będzie nieczysta przez dwa tygodnie, jak podczas comiesięcznego krwawienia, a potem przez sześćdziesiąt sześć dni pozostawać będzie w okresie oczyszczenia z powodu upływu krwi.