« 3Moj 12:6 3 Księga Mojżeszowa 12:7 3Moj 12:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Który je ofiaruje przed Panem, i będzie się modlił za nię, i tak będzie oczyszczona od płynienia krwie jéj; ten jest zakon rodzącéj syna albo dziewkę.
2.GDAŃSKA.1881Którego ofiarować będzie przed obliczem Pańskiem, i oczyści ją; a tak oczyszczona będzie od pływania krwi swojej. Tać jest ustawa tej, która porodziła mężczyznę albo dzieweczkę.
3.GDAŃSKA.2017Ten złoży to w ofierze przed PANEM i dokona za nią przebłagania; i tak będzie oczyszczona od upływu swojej krwi. Takie jest prawo dla tej, która urodziła chłopca lub dziewczynkę.
4.CYLKOWI przyniesie on to przed oblicze Wiekuistego i rozgrzeszy ją, i będzie czysta z upływu krwi swojej. Oto przepis o rodzącej chłopca czy dziewczynkę.
5.KRUSZYŃSKIKapłan ofiaruje to przed Panem i oczyści ją i będzie czystą od upływu swej krwi. Takie jest prawo dla niewiasty, która urodzi syna, albo córkę.
6.MIESESon zaś niech je składa [w ofierze] przed Wiekuistym. On rozgrzeszy ją, a ona stanie się czystą z upływu krwi swojej. Oto to jest zarządzenie [tora] o rodzącej chłopca lub dziewczynę.
7.TYSIĄCL.WYD5Kapłan złoży to w ofierze przed Panem, aby za nią dokonać przebłagania. W ten sposób będzie ona oczyszczona z upływu krwi. To jest prawo dotyczące tej, która urodziła syna lub córkę.
8.BRYTYJKAKapłan ofiaruje to przed Panem i dokona za nią przebłagania, i będzie oczyszczona od upływu swojej krwi. Takie jest prawo dotyczące tej, która urodziła chłopca lub dziewczynkę.
9.POZNAŃSKA[Kapłan] ofiaruje to przed Jahwe i dokona nad nią obrzędu przebłagania, tak że będzie oczyszczona od upływu krwi. Taki jest przepis dotyczący kobiety, która urodziła chłopca albo dziewczynkę.
10.WARSZ.PRASKAKapłan ofiaruje te dary wobec Jahwe i dokona obrzędu przebłagania, a niewiasta stanie się czysta po swoim upływie krwi. Takie jest prawo dotyczące niewiasty, która wydała na świat syna lub córkę.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A on przyniesie to przed oblicze WIEKUISTEGO i ją rozgrzeszy, więc będzie czysta z upływu swojej krwi. Oto przepis o tej, co rodzi chłopca, czy dziewczynkę.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITKapłan złoży z tego ofiarę przed PANEM i w ten sposób dokona za nią przebłagania - i będzie oczyszczona z powodu upływu krwi. Takie jest prawo dotyczące kobiety po porodzie chłopca lub dziewczynki.