« 3Moj 13:13 3 Księga Mojżeszowa 13:14 3Moj 13:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A kiedy się na nim żywe mięso pokaże,
2.GDAŃSKA.1881Ale którego dnia okazałoby się na takowym mięso dziwie, nieczystym będzie.
3.GDAŃSKA.2017Jednak w dniu, gdy ukaże się na nim żywe mięso, będzie nieczysty.
4.CYLKOWDnia wszakże, w którym się ukaże na niém mięso dzikie, nieczystym będzie.
5.KRUSZYŃSKILecz tego dnia, gdy ujrzy na nim ciało żywe, będzie nieczystym,
6.MIESESGdy zaś ukaże się mięso dzikie na niej, stanie się nieczystą:
7.TYSIĄCL.WYD5Jednak w dniu, w którym się ukaże na nim żywe mięso, będzie nieczysty.
8.BRYTYJKALecz skoro tylko ukaże się na nim żywe mięso, będzie nieczysty.
9.POZNAŃSKAAle jeśli potem pokaże się na nim żywe mięso, będzie nieczysty.
10.WARSZ.PRASKAJeśli jednak ponownie dostrzeże się na jego ciele żywe rany, natychmiast zostanie on uznany za nieczystego.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednak w dniu, w którym się ukaże na nim dzikie mięso będzie nieczystym.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyby jednak pojawiło się na niej żywe mięso, natychmiast zostanie uznana za nieczystą.