« 3Moj 13:26 3 Księga Mojżeszowa 13:27 3Moj 13:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A siódmego dnia ogląda. Jeźli się rozszerzył na skórze trąd, splugawi go.
2.GDAŃSKA.1881I obejrzy go kapłan dnia siódmego; jeźliby się bardziej szerzyła po skórze, osądzi go za nieczystego kapłan: zaraza to trądu.
3.GDAŃSKA.2017W siódmym dniu kapłan go obejrzy. Jeśli mocno rozszerzyła się na skórze, kapłan uzna go za nieczystego. Jest to plaga trądu.
4.CYLKOWI obejrzy go kapłan dnia siódmego; jeżeliby się szerzyła po skórze, wtedy poczyta go kapłan za nieczystego: zarazą to trądu.
5.KRUSZYŃSKIzbada go kapłan w dniu siódmym: jeżeli plama rozszerzyła się na skórze, uzna go kapłan za nieczystego; jest to plaga trądu.
6.MIESESKapłan oglądnie ją dnia siódmego: jeżeli [w międzyczasie] będzie się szerzyła bardziej po skórze, niech ją kapłan uzna za nieczystą, – [albowiem] to jest plaga trądu.
7.TYSIĄCL.WYD5Siódmego dnia kapłan go obejrzy. Jeżeli plama rzeczywiście rozszerzyła się na skórze, to kapłan uzna go za nieczystego. To jest plaga trądu.
8.BRYTYJKASiódmego dnia zobaczy go. Jeżeli się to bardzo na skórze rozszerza, to kapłan uzna go za nieczystego. Jest to porażenie trądem.
9.POZNAŃSKASiódmego dnia kapłan go obejrzy; jeśli [plama] rozprzestrzeni się wyraźnie po skórze, kapłan uzna go za nieczystego. Bo jest to ognisko trądu.
10.WARSZ.PRASKASiódmego dnia kapłan zbada go ponownie i jeśli się okaże, że biała plama się powiększyła, kapłan uzna go za nieczystego, bo jest trędowaty.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Po czym kapłan obejrzy go siódmego dnia. I jeżeli się szerzy po skórze, wtedy kapłan uzna go za nieczystego; to jest zaraza trądu.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITa siódmego dnia dokona kolejnych oględzin. Jeśli plama na skórze chorego wyraźnie rozszerzy się, to kapłan uzna, że jest on nieczysty, ponieważ zaraził się trądem.