« 3Moj 13:47 3 Księga Mojżeszowa 13:48 3Moj 13:49 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Na osnowie albo na wątku, albo więc skóra, albo cokolwiek z skóry uczyniono,
2.GDAŃSKA.1881Albo na osnowie, albo na wątku ze lnu albo z wełny, albo na skórze, albo na jakiejkolwiek rzeczy skórzanej;
3.GDAŃSKA.2017Czy to na osnowie, czy na wątku z lnu lub wełny, czy też na skórze, czy na jakimkolwiek wyrobie skórzanym;
4.CYLKOWCzy to na osnowie, czy na wątku - z lnu, albo wełny, - czy téż na skórze, albo na jakimkolwiek wyrobie skórzanym,
5.KRUSZYŃSKIna przędzy, albo na tkaninie ze lnu, albo z wełny, na skórze, albo na każdym przedmiocie ze skóry,
6.MIESESna osnowie, lub na wątku – ze lnu, lub też z wełny, albo na skórze, albo na wszelkim wyrobie z skóry,
7.TYSIĄCL.WYD5czy to na wątku, czy na osnowie lnu albo wełny, czy też na skórze lub na jakimś przedmiocie skórzanym,
8.BRYTYJKALub na osnowie tkaniny, lub na wątku z lnu czy z wełny, albo na skórze czy na jakimś wyrobie skórzanym,
9.POZNAŃSKAna wątku czy na osnowie lnu albo wełny, na skórze lub na jakimś przedmiocie ze skóry -
10.WARSZ.PRASKAa ślady trądu znajdują się na wątku czy na osnowie lnu albo wełny, na skórze czy na rzeczy wykonanej ze skóry,
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.czy to na osnowie, czy na wątku z lnu, albo z wełny; albo na jakimś wyrobie skórzanym;
12.EIB.BIBLIA.2016.LITna dzianinie lub na tkaninie, wełnianej albo lnianej, na skórze lub na jakimkowiek wyrobie skórzanym,