« 3Moj 13:6 3 Księga Mojżeszowa 13:7 3Moj 13:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Lecz jeźliby potem, jako go kapłan oglądał, i przywrócon był do chędogości, zaś trąd urósł, przywiodą go do niego,
2.GDAŃSKA.1881Ale jeźliby się bardziej rozszerzał po skórze świerzb on po oglądaniu kapłanowem i po oczyszczeniu jego, pokaże się znowu kapłanowi.
3.GDAŃSKA.2017Jeśli jednak wysypka mocno się rozszerzyła na skórze po obejrzeniu przez kapłana w celu oczyszczenia, pokaże się znowu kapłanowi.
4.CYLKOWAle jeżeliby się bardziej rozszerzał przyrzut po skórze, po ukazaniu się jego przed kapłanem dla oczyszczenia; wtedy ukaże się po raz drugi przed kapłanem.
5.KRUSZYŃSKILecz jeśli strup rozszerzy się na skórze potem, gdy kapłan go zbadał i uznał za czystego, pokaże się poraz drugi kapłanowi.
6.MIESESJeżeli zaś przyrzut ten rozszerzył się po skórze bardzo, po tem, gdy został okazany kapłanowi dla oczyszczenia go, – niech zostanie okazany kapłanowi ponownie;
7.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli jednak wysypka rozszerzyła się na skórze po stawieniu się chorego przed kapłanem w celu oczyszczenia, w takim przypadku stawi się on przed kapłanem po raz drugi.
8.BRYTYJKAA jeżeli wysypka na skórze po pokazaniu jej kapłanowi w celu uznania go za czystego będzie się rozszerzała, wtedy pokaże się kapłanowi po raz drugi.
9.POZNAŃSKAJeśli jednak ten liszaj wyraźnie rozprzestrzeni się po skórze - już potem jak ów chory się pokazał kapłanowi dla oczyszczenia - pokaże się kapłanowi po raz drugi.
10.WARSZ.PRASKAJeżeli jednak owa wysypka rozprzestrzeni się już po stwierdzeniu przez kapłana, że człowiek ten był czysty, to powinien on ponownie pokazać się kapłanowi.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale jeśli po jego ukazaniu się przed kapłanem w celu oczyszczenia, przyrzut bardziej się rozszerzył po skórze wtedy ukaże się po raz drugi przed kapłanem.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITAle jeśli po tym uznaniu chorego za czystego wysypka na jego ciele rozszerzy się, to trzeba go będzie pokazać kapłanowi jeszcze raz.