« 3Moj 16:27 3 Księga Mojżeszowa 16:28 3Moj 16:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A ktobykolwiek je spalił, wymyje szaty swe i ciało wodą: i tak wnidzie do obozu.
2.GDAŃSKA.1881A ten, co je palić będzie, upierze szaty swoje, a omywszy ciało swoje wodą, potem wnijdzie do obozu.
3.GDAŃSKA.2017A ten, który je spali, wypierze swoje szaty i obmyje swoje ciało w wodzie, potem wejdzie do obozu.
4.CYLKOWA kto je palić będzie, wypierze szaty swe i wykąpie ciało swoje w wodzie, poczém wejść może do obozu.
5.KRUSZYŃSKITen, który je spali, wypierze swoje ubranie, wymyje swoje ciało w wodzie, a potem wejdzie do obozu.
6.MIESESSpalający je wypierze szaty swoje i umyje ciało swe we wodzie, poczem wejdzie do obozu.
7.TYSIĄCL.WYD5Ten, który je spali, niech wypierze ubranie, wykąpie ciało w wodzie i wróci do obozu.
8.BRYTYJKATen zaś, który je spala, wypierze swoje szaty i obmyje swoje ciało wodą, po czym może wejść do obozu.
9.POZNAŃSKATen, który je spali, wypierze swoje ubranie i cały umyje się w wodzie, a potem będzie mógł wrócić do obozu.
10.WARSZ.PRASKATen, kto będzie je spalał, wypierze potem swoje ubranie, a ciało obmyje wodą; potem dopiero wróci do obozowiska.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A ten, kto je będzie palił wypierze swoje szaty, wykąpie w wodzie swoje ciało, po czym może wejść do obozu.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITTen, który je tam będzie spalał, wypierze swoje szaty, umyje w wodzie swoje ciało i dopiero wtedy będzie mógł wejść do obozu.