« 3Moj 16:2 3 Księga Mojżeszowa 16:3 3Moj 16:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Aż to pierwéj uczyni: Cielca za grzech ofiaruje, a barana na całopalenie.
2.GDAŃSKA.1881Ale tak wchodzić będzie Aaron do świątnicy z cielcem na ofiarę za grzech, a z baranem na ofiarę całopalenia.
3.GDAŃSKA.2017Oto w taki sposób Aaron będzie wchodzić do Świętego Miejsca: z młodym cielcem na ofiarę za grzech i z baranem na całopalenie.
4.CYLKOWOto z czém wchodzić będzie Ahron do świątyni: z cielcem na ofiarę zagrzeszną, a z baranem na całopalenie.
5.KRUSZYŃSKIWedług tego obrzędu wejdzie Aaron do świątyni: weźnie ciołka na ofiarę za grzech i barana na całopalenie.
6.MIESESZ tem niech Aron wnijdzie do Świątyni: z młodym cielcem na ofiarę zagrzeszną, a z baranem – na ofiarę całopalną.
7.TYSIĄCL.WYD5Oto jak Aaron będzie wchodził do Miejsca Najświętszego: weźmie młodego cielca na ofiarę przebłagalną i barana na ofiarę całopalną.
8.BRYTYJKAOto jak będzie Aaron wchodził do świątyni: z młodym cielcem na ofiarę za grzech i z baranem na ofiarę całopalną.
9.POZNAŃSKAAaron będzie wchodził do miejsca Świętego tylko z młodym cielcem na ofiarę przebłagalną i z baranem na całopalenie.
10.WARSZ.PRASKAA oto, w jaki sposób Aaron będzie wchodził do przybytku. Weźmie ze sobą młodego cielca na ofiarę przebłagalną za grzechy i jednego barana na ofiarę całopalenia.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto z czym będzie wchodził Ahron do świętego miejsca: Z cielcem na ofiarę zagrzeszną oraz z baranem na całopalenie.
12.EIB.BIBLIA.2016Jeśli Aaron będzie wchodził do miejsca najświętszego, uczyni to w taki sposób: Przygotuje sobie młodego cielca na ofiarę za grzech i barana na ofiarę całopalną.