« 3Moj 16:4 3 Księga Mojżeszowa 16:5 3Moj 16:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I przyjmie od wszystkiego zgromadzenia synów Izraelowych dwu kozłów za grzech, a jednego barana na całopalenie.
2.GDAŃSKA.1881A od zgromadzenia synów Izraelskich weźmie dwu kozłów na ofiarę za grzech, i jednego baranka na całopalenie.
3.GDAŃSKA.2017A od zgromadzenia synów Izraela weźmie dwa kozły na ofiarę za grzech i jednego baranka na całopalenie.
4.CYLKOWA od zboru synów Israela weźmie dwa kozły na ofiarę zagrzeszną, a jednego barana na całopalenie.
5.KRUSZYŃSKIOd zgromadzenia synów Izraela weźnie dwóch kozłów na ofiarę za grzech i jednego barana na całopalenie.
6.MIESESZaś od Gminy Synów Izraela weźmie dwa kozły na ofiarę zagrzeszną i jednego barana na ofiarę całopalną.
7.TYSIĄCL.WYD5Od społeczności Izraelitów weźmie dwa kozły na ofiarę przebłagalną i jednego barana na ofiarę całopalną.
8.BRYTYJKAOd zboru synów izraelskich weźmie dwa kozły na ofiarę za grzech i jednego barana na ofiarę całopalną.
9.POZNAŃSKAOd społeczności synów Izraela weźmie dwa kozły na ofiarę przebłagalną oraz jednego barana na całopalenie.
10.WARSZ.PRASKAZgromadzenie synów Izraela przekaże mu dwa kozły na ofiarę przebłagania za grzechy i jednego barana na ofiarę całopalenia.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś od synów Israela weźmie dwa kozły na ofiarę zagrzeszną i jednego barana na całopalenie.
12.EIB.BIBLIA.2016Od zgromadzenia synów Izraela weźmie natomiast dwa kozły na ofiarę za grzech i jednego barana na ofiarę całopalną.