« 3Moj 17:14 3 Księga Mojżeszowa 17:15 3Moj 17:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Dusza, któraby jadła zdechlinę albo co uchwyconego od bestyi, tak z obywatelów jako z przychodniów: omyje szaty swe i sam siebie wodą, i nieczysty będzie aż do wieczora: i tym porządkiem stanie się czystym.
2.GDAŃSKA.1881Jeźliby też kto jadł co zdechłego, albo od zwierza rozszarpanego, tak w domu zrodzony, jako przychodzień, tedy upierze szaty swoje i omyje się wodą, a nieczystym będzie aż do wieczora; potem czysty będzie.
3.GDAŃSKA.2017Każda dusza, która spożywa zwierzę padłe lub rozszarpane, czy to rodowity mieszkaniec, czy przybysz, wypierze swoje szaty i obmyje się w wodzie, i będzie nieczysta aż do wieczora. Potem będzie czysta.
4.CYLKOWKtokolwiek by téż jadł padlinę albo ścierwo, tak krajowiec, jako przychodzień, wypierze wtedy szaty swoje i wykąpie się w wodzie, a nieczystym będzie do wieczora, poczém czysty będzie.
5.KRUSZYŃSKIKażdy człowiek urodzony w kraju, albo cudzoziemiec, gdyby jadł zwierzę padłe, albo rozerwane, wypierze szaty swoje, umyje się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora; potem będzie czysty.
6.MIESESKażda osoba, która spożyje padlinę, albo rozszarpane, tak krajowiec, jak przychodzeń, niech wypierze szaty swoje, umyje się we wodzie i będzie nieczystym, aż do wieczora, poczem stanie się czystym.
7.TYSIĄCL.WYD5Każdy tubylec lub przybysz, który by jadł mięso zwierzęcia padłego lub rozszarpanego, wypierze ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. Potem odzyska czystość.
8.BRYTYJKAI każdy, kto by jadł padlinę lub rozszarpane zwierzę, czy to tubylec, czy obcy przybysz, wypierze swoje szaty i obmyje się wodą, i będzie nieczysty do wieczora, a potem będzie czysty.
9.POZNAŃSKAKażdy tubylec lub cudzoziemiec, który spożyje padlinę albo mięso rozszarpane, ma wyprać swoje ubranie i obmyć się w wodzie: nieczysty będzie do wieczora, a potem będzie znowu czysty.
10.WARSZ.PRASKAKto by – spośród tubylców lub cudzoziemców – spożywał mięso z padliny lub zwierzęcia rozszarpanego przez dzikie bestie, niech wypierze swoje ubranie i wykąpie się w wodzie. Nieczysty zostanie do wieczora. Potem będzie czysty.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ktokolwiek by także jadł padlinę, albo ścierwo, tak krajowiec, jak i przychodzień wtedy wypierze swoje szaty, wykąpie się w wodzie i będzie nieczystym do wieczora, a potem będzie czysty.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITKażdy też, kto spożyłby mięso jakiejś padliny lub jakiegoś rozszarpanego zwierzęcia - czy to tubylec, czy cudzoziemiec - wypierze swoje szaty, umyje się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora; potem będzie już czysty.