« 3Moj 17:1 3 Księga Mojżeszowa 17:2 3Moj 17:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Mów Aaronowi i synom jego, i wszystkim synom Izraelowym mówiąc do nich: Ta jest mowa, którą Pan rozkazał, mówiąc:
2.GDAŃSKA.1881Mów do Aarona i do synów jego, i do wszystkich synów Izraelskich, a powiedz im: Tać jest rzecz, którą przykazał Pan mówiąc:
3.GDAŃSKA.2017Mów do Aarona i do jego synów, i do wszystkich synów Izraela i powiedz im: Oto co PAN nakazał:
4.CYLKOW"Oświadcz Ahronowi, i synom jego, i wszystkim synom Israela, a powiedz im: oto co rozkazał Wiekuisty, gdy rzekł:
5.KRUSZYŃSKI"Przemów do Aarona, synów jego i wszystkich synów Izraela i powiedz im: Taką rzecz nakazał Bóg, mówiąc:
6.MIESES„Rzeknij do Arona, do synów jego i do wszystkich Synów Izraela i powiedz im: „Oto to jest to, co Wiekuisty przykazał, mówiąc:
7.TYSIĄCL.WYD5Przemów do Aarona, do jego synów i do wszystkich Izraelitów i powiedz im: Oto nakaz, który dał Pan:
8.BRYTYJKAPowiedz do Aarona i do jego synów, i do wszystkich synów izraelskich tak: Oto, co nakazał Pan:
9.POZNAŃSKA- Oznajmij Aaronowi, jego synom i wszystkim synom Izraela: Oto Jahwe wydał takie polecenie:
10.WARSZ.PRASKAZwróć się do Aarona i jego synów, a także do wszystkich synów Izraela, i powiedz im tak: Oto, co rozkazał Jahwe.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oświadcz Ahronowi, jego synom oraz wszystkim synom Israela i im powiedz: Oto co rozkazał WIEKUISTY, mówiąc:
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzekaż Aaronowi i jego synom oraz wszystkim pozostałym synom Izraela: Oto, co poleca wam PAN: