« 3Moj 17:2 3 Księga Mojżeszowa 17:3 3Moj 17:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Każdy człowiek z domu Izraelowego, jeźli zabije wołu albo owcę, albo kozę w obozie albo za obozem,
2.GDAŃSKA.1881Ktobykolwiek z domu Izraelskiego zabił wołu, albo owcę, albo kozę w obozie, albo kto by zabił za obozem,
3.GDAŃSKA.2017Ktokolwiek z domu Izraela zabije wołu, owcę albo kozę w obozie lub zabije je poza obozem;
4.CYLKOWJeżeliby ktokolwiek z domu Israela zarznął wołu, albo owcę, albo kozę w obozie, albo jeżeliby zarznął po za obozem, -
5.KRUSZYŃSKIKażdy człowiek z domu Izraelowego, któryby zarznął ciołka, barana, albo kozła w obozie, albo poza obozem,
6.MIESES„Każdykolwiek z Domu Izraela, który zarżnie wołu, owcę, albo kozę w obozie, alboteż zarżnie poza obozem,
7.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli ktoś z domu Izraela zabija cielca albo owcę, albo kozę w obrębie obozu lub poza obozem,
8.BRYTYJKAKażdemu, kto z domu izraelskiego zarżnie wołu albo owcę, albo kozę w obozie, albo poza obozem,
9.POZNAŃSKAJeśli któryś z Izraelitów zabije wołu, owcę czy kozę - w obozie albo poza obozem -
10.WARSZ.PRASKAJeżeli ktoś spośród synów Izraela zabije cielca, owcę albo kozę – obojętnie, czy w obozie, czy poza obozem –
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeśli ktokolwiek z domu Israela zarżnął byka, albo owcę, albo kozę czy to zarżnął w obozie, czy poza obozem
12.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli ktokolwiek z domu Izraela zabije cielca, owcę albo kozę, w obozie lub poza obozem,