« 3Moj 17:3 3 Księga Mojżeszowa 17:4 3Moj 17:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A nie ofiaruje u drzwi przybytku ofiary Panu, krwie winien będzie: jakoby krew wylał, tak zginie z pośrodku ludu swego.
2.GDAŃSKA.1881A do drzwi namiotu zgromadzenia nie przywiódłby tego, aby ofiarował ofiarę Panu, przed przybytkiem Pańskim, krwi winien będzie on mąż, krew przelał; przetoż wytracony będzie on mąż z pośrodku ludu swego.
3.GDAŃSKA.2017A nie przyprowadzi tego przed wejście do Namiotu Zgromadzenia, aby złożyć w ofierze PANU przed przybytkiem PANA, to będzie on winien krwi, bo przelał krew. Ten człowiek zostanie wykluczony spośród swego ludu.
4.CYLKOWA do wnijścia przybytku zboru nie przywiódł tego, aby złożyć ofiarę Wiekuistemu przed przybytkiem Wiekuistego, za krew poczytaném to będzie człowiekowi onemu, krew przelał, i wytraconym będzie człowiek ten z pośród ludu swojego. -
5.KRUSZYŃSKIa nie przyprowadził go do wejścia do namiotu zgromadzenia, aby złożyć w ofierze Panu przed Przybytkiem Bożym, krew będzie poczytana temu człowiekowi; o ile rozleje krew, będzie ten człowiek wykreślony z pośrodka swego narodu.
6.MIESESale do drzwi Namiotu Obecności nie przywiódł tego, ażeby złożyć w ofierze Wiekuistemu przed Przybytkiem Wiekuistego, – za krew to będzie poczytanem onemu człowiekowi, jak gdyby przelał krew: człowiek ten zostanie wytępiony z pośród ludu swego.
7.TYSIĄCL.WYD5i nie przyprowadzi ich przed wejście do Namiotu Spotkania, aby je złożyć w darze dla Pana przed mieszkaniem Pana, będzie winien krwi. Rozlał krew. Ten człowiek będzie wyłączony spośród swego ludu.
8.BRYTYJKAA nie przyprowadzi ich do wejścia do Namiotu Zgromadzenia, aby je złożyć w darze dla Pana przed przybytkiem Pana, poczytane to zostanie za przelanie krwi, bo przelał krew; człowiek ten będzie wytracony spośród swego ludu;
9.POZNAŃSKAa nie przyprowadzi ich przed wejście do Namiotu Zjednoczenia, aby złożyć w darze Jahwe przed Jego mieszkaniem, będzie odpowiedzialny za krew. On bowiem przelał krew i dlatego będzie wyłączony ze swego ludu.
10.WARSZ.PRASKAi nie przyniesie [zabitego zwierzęcia] przed wejście do Namiotu Spotkania, aby złożyć je w ofierze dla Jahwe przed Jego przybytkiem, będzie winien krwi. Ponieważ człowiek ten rozlał krew, zostanie wyłączony ze społeczności swego ludu.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.a nie przyprowadził tego do wejścia do Przybytku Zboru, aby złożyć ofiarę WIEKUISTEMU przed Przybytkiem WIEKUISTEGO owemu człowiekowi będzie to poczytane za krew, przelew krwi; człowiek ten będzie wytracony z pośród swojego ludu.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITzamiast je przyprowadzić przed wejście do namiotu spotkania, aby tam, przed przybytkiem PANA, złożyć je jako dar dla PANA, to zostanie mu to poczytane za przelew krwi. Taki człowiek przelał krew i zostanie usunięty spośród swojego ludu.