« 3Moj 17:4 3 Księga Mojżeszowa 17:5 3Moj 17:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przetóż kapłanowi ofiarować mają synowie Izraelowi ofiary swe, które zabiją na polu, aby były poświęcone Panu przede drzwiami przybytku świadectwa, a niech je ofiarują za ofiary zapokojne Panu.
2.GDAŃSKA.1881Synowie tedy Izraelscy przywiodą ofiary swoje, które zabijali na polu; przywiodą je Panu do drzwi namiotu zgromadzenia, do kapłana; a tak niechaj sprawują ofiary spokojne Panu.
3.GDAŃSKA.2017Ma tak być, aby synowie Izraela przyprowadzili swoje ofiary, które dotychczas zabijali na polu, by przyprowadzili je do PANA przed wejście do Namiotu Zgromadzenia, do kapłana, i złożyli je jako ofiary pojednawcze PANU.
4.CYLKOWAżeby sprowadzali synowie Israela rzeźne bydło swoje, które zarzynać chcą na polu, i aby przywiedli je przed Wiekuistego, do wnijścia przybytku zboru do kapłana, a zarzynali je jako ofiary opłatne Wiekuistemu.
5.KRUSZYŃSKIZamiast więc ofiarować na polu, niech synowie Izraela przywiodą ofiary swoje, które mają złożyć, do kapłana Pańskiego u wejścia do namiotu i niechaj złożą je jako ofiary zapokojne Panu.
6.MIESESAżeby Synowie Izraela przynosili bydło swoje rzeźne które oni zwykle zarzynają na otwartem polu, żeby mianowicie przynosili je Wiekuistemu do drzwi Namiotu Obecności, do kapłana i zarzynali je, jako ofiary pokojowe dla Wiekuistego,
7.TYSIĄCL.WYD5Dlatego Izraelici będą przyprowadzać ofiary swoje, które składali dotychczas na polu; będą je przyprowadzać do Pana, przed wejście do Namiotu Spotkania, do kapłana, i będą je składać jako ofiary biesiadne dla Pana.
8.BRYTYJKADlatego więc synowie izraelscy będą przyprowadzać swoje rzeźne ofiary, które zarzynają na polu, do Pana, do wejścia do Namiotu Zgromadzenia, do kapłana, i będą je zarzynali jako ofiary pojednania dla Pana.
9.POZNAŃSKASynowie Izraela, zamiast zabijać sztuki rzeźne na polu, będą je [odtąd] przyprowadzali do Jahwe przed wejście do Namiotu Zjednoczenia, do kapłana, by złożyć je jako ofiary dziękczynne dla Jahwe.
10.WARSZ.PRASKADlatego to synowie Izraela, zamiast składać swoje ofiary na polu, będą je przyprowadzać do kapłana przed Jahwe, przed Namiot Spotkania, i przekazywać dla Jahwe jako dary pojednania.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Aby synowie Israela sprowadzali swoje rzeźne bydło, które chcą zarżnąć na otwartym polu; aby je przyprowadzali przed WIEKUISTEGO do wejścia do Przybytku Zboru, do kapłana, oraz zarzynali je jako ofiary opłatne dla WIEKUISTEGO.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITMa tak być dlatego, by synowie Izraela przyprowadzali swe rzeźne ofiary, które składają na polu, do PANA, przed wejście do namiotu spotkania, do kapłana, aby zarzynali je dla PANA jako ofiary pokoju.