« 3Moj 17:6 3 Księga Mojżeszowa 17:7 3Moj 17:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A żadną miarą więcéj nie będą ofiarować ofiar swych czartom, z którymi cudzołożyli.
2.GDAŃSKA.1881I nie będą ofiarować więcej ofiar swych dyjabłom, z którymi cudzołożyli; ta ustawa wieczna będzie im w narodziech ich.
3.GDAŃSKA.2017I nie będą już więcej składać swoich ofiar demonom, z którymi uprawiali nierząd. To będzie dla nich wieczna ustawa przez wszystkie ich pokolenia.
4.CYLKOWAby nie ofiarowali już rzeźnego bydła swego kosmaczom, za któremi się uganiają: Ustawą wieczną będzie to dla nich w pokoleniach ich.
5.KRUSZYŃSKINie będą więcej składać swoich ofiar Włochatym, z którymi oni uprawiają cudzołóstwo. Będzie to dla nich prawem wiecznem z pokolenia na pokolenie.
6.MIESESNiech nie zarzynają więcej ofiar swoich dla demonów, z którymi oni sprzeniewierzają się. Niech przepisem to wieczystym będzie dla nich w pokoleniach ich”.
7.TYSIĄCL.WYD5Odtąd nie będą składać ofiar demonom, z którymi uprawiali nierząd. Będzie to dla nich ustawa wieczysta dla ich pokoleń.
8.BRYTYJKAI nie będą już zarzynali swoich zwierząt na rzeźną ofiarę dla demonów, z którymi popełniają cudzołóstwo. Będzie to dla nich ustawą wieczną dla ich pokoleń.
9.POZNAŃSKANie będą więc zabijać swoich ofiar dla demonów, z którymi dopuszczali się przeniewierstwa. Będzie to dla nich wieczystym prawem poprzez pokolenia.
10.WARSZ.PRASKANie wolno im [synom Izraela] już składać ofiar demonom, z którymi dotychczas cudzołożyli. Będzie to dla nich prawo wieczne, przekazywane z pokolenia na pokolenie.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Aby już nie ofiarowali swojego rzeźnego bydła kosmaczom, za którymi się uganiają. To będzie dla nich długotrwałą ustawą w ich pokoleniach.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITNie będą więc już więcej składali swoich rzeźnych ofiar dla bóstw koźlęcych, którym służąc dopuszczają się nierządu! Będzie to dla synów Izraela wieczystą ustawą dla wszystkich ich pokoleń.