« 3Moj 18:22 3 Księga Mojżeszowa 18:23 3Moj 18:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Z żadnem bydlęciem nie złączysz się, ani się z niem splugawisz. Niewiasta niech nie podlega bydlęciu, ani się złącza z niem; bo haniebna złość jest.
2.GDAŃSKA.1881Także z bydlęciem żadnem obcować nie będziesz, abyś się z niem miał splugawiać. Niewiasta też niech nie podlega bydlęciu dla obcowania z nim; sprośna rzecz jest.
3.GDAŃSKA.2017Nie będziesz też obcował z żadnym zwierzęciem, bo stałbyś się tym nieczysty. Kobieta nie będzie stawać przed zwierzęciem w celu obcowania z nim. Jest to zboczenie.
4.CYLKOWZ żadném téż zwierzęciem nie obcuj, aby splugawić się niém; kobieta również niech nie stanie przed bydlęciem dla obcowania: ohydne to!
5.KRUSZYŃSKII ze wszelkiem zwierzęciem nie będziesz miał złączenia, aby mieć z niem nieczystość. I kobieta niechaj się nie zachowuje ze zwierzęciem, aby się dopuszczać porubstwa: jest to hańbą.
6.MIESESNie obcuj ze żadnem zwierzęciem, przez co staniesz się nieczystym, – też i kobieta niech nie staje przed zwierzęciem, ażeby z niem obcować: to jest sprośnością.
7.TYSIĄCL.WYD5Nie będziesz obcował cieleśnie z żadnym zwierzęciem; przez to stałbyś się nieczysty. Także i kobieta nie będzie stawać przed zwierzęciem, aby się z nim złączyć. To jest sromota!
8.BRYTYJKANie będziesz obcował z żadnym zwierzęciem, bo przez to stałbyś się nieczysty. Także kobieta nie będzie się kładła pod zwierzę, aby się z nim parzyć. Jest to ohyda.
9.POZNAŃSKANie będziesz też obcował z żadnym zwierzęciem, bo przez to stałbyś się nieczysty. Kobieta też nie podda się zwierzęciu w celu obcowania z nim, bo to rzecz haniebna!
10.WARSZ.PRASKANie będziesz obcował ze zwierzęciem, bo to by ściągnęło na ciebie nieczystość. Kobieta również nie będzie się zbliżać do zwierzęcia, żeby z nim obcować, bo to jest rzecz sromotna.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie obcuj z żadnym zwierzęciem, aby się nim splugawić; także kobieta niechaj nie stanie przed bydlęciem w celu obcowania; to ohydne.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITNie będziesz sobie brał do obcowania zwierzęcia, kalając się w ten sposób. Podobnie kobieta nie będzie wabić zwierzęcia, by się z nim parzyć- jest to zboczenie.