« 3Moj 18:24 3 Księga Mojżeszowa 18:25 3Moj 18:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I któremi jest splugawiona ziemia, któréj ja złości nawiedzę, aby wyrzuciła obywatele swoje.
2.GDAŃSKA.1881Bo splugawiła się ziemia; przetoż nawiedzę nieprawość jej na niej, i wyrzuci ziemia obywatele swoje.
3.GDAŃSKA.2017Także i ziemia stała się skalana. Nawiedziłem więc jej nieprawość w niej i ziemia zwymiotowała swoich mieszkańców.
4.CYLKOWI skalała się ziemia, i poszukuję winy jej na niej, i wyrzuca ziemia mieszkańców swoich.
5.KRUSZYŃSKIKraj stał się nieczystym; ukarzę jego nieprawość; ziemia zwomituje mieszkańców swoich.
6.MIESESi skalał się Kraj, więc nawiedziłem na nim winę jego i Kraj wypluł swych mieszkańców.
7.TYSIĄCL.WYD5Także i ziemia stała się nieczysta. Ukarałem ją więc za jej winę, a ziemia wypluła swoich mieszkańców.
8.BRYTYJKATakże i ziemia została skalana, przeto ukarałem ją za jej winę i wyrzuciła ziemia swoich mieszkańców.
9.POZNAŃSKANawet ziemia się skalała, więc i na niej będę dochodził winy, a wtedy ona wyrzuci od siebie swoich mieszkańców.
10.WARSZ.PRASKACały kraj został zbrukany; ukarzę go za jego niegodziwości, a on wyrzuci z siebie swoich mieszkańców.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Skalała się ziemia, więc poszukuję na niej jej winy, a ziemia wyrzuca swych mieszkańców.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITSwoim postępowaniem skalali również ziemię, dlatego nawiedziłem ją za jej winę - i zwymiotowała ziemia swoich mieszkańców.